Course: Culture of presentation and outputs

« Back
Course title Culture of presentation and outputs
Course code KVK/KPV
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Podlipský Rudolf, PaedDr. Ph.D.
 • Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
 • Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
1/ Solved problem as a start of documentation. 2/ Graphic processing of powerpoint presentations and other multimedia presentations. 3/ Non digital attachements. 4/ Final defense supported by portfolio.

Learning activities and teaching methods
Project-based instruction, Discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Individual study, Seminar
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
objasnit získané poznatky z daného studijního oboru;
professional skills
vyhledávat informace v dostupné odborné literatuře a ostatních zdrojích;
rozlišit věrohodné informace od nevěrohodných;
vypracovat odborný text;
užívat textový editor a program MS PowerPoint při zpracování krátkého odborného textu a jeho prezentace;
learning outcomes
professional knowledge
popsat základní pravidla zpracování prezentace a výstupu výsledků odborné činnosti;
zdůvodnit základní pravidla výtvarného řešení prezentace a výstupu výsledků odborné činnosti;
professional skills
vypracovat vlastní odborné portfolio;
vypracovat odborný referát;
vytvořit PowerPointovou prezentaci vypracovaného referátu;
zpracovat prezentaci a jiné způsoby multimediální prezentace na základní výtvarně grafické úrovni;
zpracovat jiné než digitální přílohy (tištěné médium, fotografická dokumentace, CD nosič apod.);
prezentovat v podobě výstupu odborný referát a obhájit jej s podporou portfolia;
teaching methods
professional knowledge
Discussion
Instruction based on dialogue
Multimedia supported teaching
One-to-One tutorial
Seminar classes
Students' self-study
Self-study of literature
Textual studies
professional skills
Students' portfolio
Task-based study method
Individual study
Seminar
assessment methods
Seminar work
Portfolio
Individual presentation at a seminar
Report
Recommended literature
 • Crow, David. Visible signs : an introduction to semiotics. Lausanne : AVA Publishing, 2003. ISBN 2-88479-035-7.
 • Fulková, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Vyd. 1. Jinočany : H & H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
 • Gordon, Bob; Gordon, Maggie. The complete guide to digital graphic design. London : Thames & Hudson, 2004. ISBN 0-500-28315-X.
 • Lankow, Jason; Ritchie, Josh; Crooks, Ross. Infographics the power of visual storytelling. Hoboken : Wiley, 2012. ISBN 978-1-118-42006-5.
 • Pricken, Mario. Visual creativity : inspirational ideas for advertising, animation and digital design. 1st pub. New York : Thames and Hudson, 2004. ISBN 0-500-51166-7.
 • Zikmundová, Vladimíra. Kriteria hodnocení estetických kvalit rozhraní učebních materiálů počítačem podporované výuky. Od programovaného učení k e-learningu : sborník z . 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses - Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses - Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education - (16) History courses - -
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses - Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses - Summer
Faculty of Education - (17) History courses - -
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses - Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses - Summer
Faculty of Education - (15) History courses - Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education - (15) History courses 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses - Summer
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses - Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses - Summer
Faculty of Education - (13) History courses - Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art - Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art - -
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses - Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education - (13) History courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses - Summer
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses - Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses - Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses - Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2017) Construction industry, geodesy and cartography 3 Summer
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses - Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education History in Education (14) History courses - Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Practical Training Teaching (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses - Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses - Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses - Summer
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art - Summer
Faculty of Education - (14) History courses 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses - Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses - Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education - (1) History courses 1 Summer
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses - Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses - Summer
Faculty of Education - (16) History courses - Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2013) Construction industry, geodesy and cartography 3 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education History in Education (17) History courses - Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses - Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art - Summer
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art - Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education - (17) History courses - Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education - (1) History courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses - Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education - (14) History courses - Summer
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses - Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses - Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses - Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses - Summer
Faculty of Education History in Education (16) History courses - Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses - Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Summer