Course: History of Art reflected in Education 4

« Back
Course title History of Art reflected in Education 4
Course code KVK/HU4
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vančát Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Pietrasová Kateřina, Mgr. Ph.D.
 • Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
Relations of image and language, Moving image and advertisement, Social consequences of Dada and Surrealism, Social space, Simulacrum or new nature, Duchamp's Fountain and a gift to women.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with practical applications, Multimedia supported teaching, Self-study of literature
 • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat na základní úrovni historické umělecké směry a styly;
popsat základní metody dějin umění;
pojmenovat a popsat základní disciplíny výtvarného umění;
popsat historické souvislosti vývoje výtvarného umění až do pol. 20. století;
professional skills
aplikovat odbornou terminologii při rozboru uměleckého díla;
learning outcomes
professional knowledge
porozumět typologii a periodizaci vývoje výtvarného umění od 60. let po současnost;
vyjmenovat nejdůležitější představitele výtvarného umění od 60. let po současnost;
charakterizovat tvorbu hlavních představitelů světového poválečného umění;
popsat vývoj českého poválečného umění;
popsat vývoj uměleckého projevu v závislosti na historickém kontextu;
objasnit aktuální tendence v současném světovém i českém umění;
charakterizovat základní informační platformy současného umění galerie, muzea, odborný tisk a instituce;
professional skills
časově zařadit umělecký projev na základě formální analýzy;
využívat informace získané prostřednictvím hlavních platforem současného českého umění -galerie, muzea, odborný tisk a instituce;
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Multimedia supported teaching
Self-study of literature
professional skills
Interactive lecture
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
professional skills
Report
Recommended literature
 • Baxandall, Michael. Stíny a světlo : umění a vizuální zkušenost. Vyd. 1. Brno : Barrister & Principal, ----. ISBN 80-86598-58-6.
 • Gablik, Suzi. Selhala moderna?. 1. vyd. Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-85885-20-4.
 • Kesner, Ladislav. Vizuální teorie : Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. 1. vyd. tohoto souboru. Jinočany : H & H, 1997. ISBN 80-86022-17-X.
 • Vančát, Jaroslav. Tvorba vizuálního zobrazení : gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-975-8.
 • Vančát, Jaroslav. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě : gnozeologické předpoklady analýzy obrazové stránky nových médií. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1625-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education - (16) History courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (17) History courses 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education - (14) History courses 3 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (1) History courses 3 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education - (15) History courses 3 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education - (13) History courses 3 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 3 Winter