Course: Processing Thesses for Education

« Back
Course title Processing Thesses for Education
Course code KVD/ZPKP
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
 • Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
 • Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Course content
Norms used in writing a qualification paper. Time schedule for qualification paper writing. Table of contents of the paper. Resources and library services. Template for qualification paper writing using computer. Typographic principles. Principles and rules for creation of data collection tools necessary for qualification paper writing. Practical demonstration of selected statistical methods in data processing. Specific problems in qualification paper writing.

Learning activities and teaching methods
E-learning, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Individual study, Lecture, Seminar
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
editovat text na počítači
professional skills
tvořit samostatně odborný text
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vyhledat a znát základní obsah norem využívaných při zpracování kvalifikační práce
znát různé informační zdroje a knihovnické služby, typografické zásady, zásady a pravidla pro tvorbu nástrojů sběru dat potřebných pro vypracování kvalifikační práce a vybrané statistické metody pro zpracování dat
znát různé informační zdroje a knihovnické služby
znát typografické zásady
znát zásady a pravidla pro tvorbu nástrojů sběru dat potřebných pro vypracování kvalifikační práce
znát vybrané statistické metody pro zpracování dat
professional skills
dodržovat stanovený časový plán tvorby kvalifikační práce
vytvořit osnovu kvalifikační práce
pracovat se šablonou pro zpracování kvalifikační práce na počítači
řešit konkrétní problémy při tvorbě kvalifikační práce
prezentovat svou práci
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
E-learning
Individual study
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
general eligibility
Individual study
Students' portfolio
Textual studies
Self-study of literature
Students' self-study
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
Individual presentation at a seminar
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
general eligibility
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Dokumenty a předpisy FPE ZČU ke zpracování kvalifikační práce..
 • Bedřichová, Jana; Horný, Stanislav. Počítačová typografie a sazba. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1946-3.
 • Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozĹĄ. českĂŠ vyd. Brno : Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
 • Gibilisco, Stan. Statistika bez předchozích znalostí. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2465-9.
 • Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.
 • Katuščák, Dušan; Drobíková, Barbora; Papík, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. [Nitra] : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.
 • Krčál, Martin; Teplíková, Zuzana. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko : Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.
 • Michalík, Petr; Roub, Zdeněk; Vrbík, Václav. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 2. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-7043-458-9.
 • Němejc, Jiří. Metodika zpracování a úprava diplomových prací. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-632-0.
 • Široký, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses - Winter
Faculty of Education - (16) History courses - Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art - Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses - Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses - Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport - Winter
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses - Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education - (17) History courses - Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport - Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education History in Education (16) History courses - Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art - Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses - Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses - Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses - Winter
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses - Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses - Winter
Faculty of Education History in Education (17) History courses - Winter