Course: Information Technology in Education

« Back
Course title Information Technology in Education
Course code KVD/TCHP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Michalík Petr, Ing. Ph.D.
 • Jakeš Tomáš, PhDr. Ph.D.
 • Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
Course content
Basic concepts. The architecture of modern universal processor. State of wait states, hold a halt. Simplified processor timing. Addresses and addressing in computer. Computer architectures. Memory system of the computer. Data transfers in computer system. Interrupt system of processor. Direct memory access. Multiprocessor systems. Backed up systems. Interconnection networks. Data conflicts and principles of their elimination. Leap conflicts and branch prediction circuits. Speculative execution of instructions. Didactic principles of teaching in selected thematic units. Realization of teaching simulation models and verification operating principle of selected structures in a computer system.

Learning activities and teaching methods
E-learning, Task-based study method, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 15 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 6 hours per semester
 • unspecified - 56 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znalosti dané výstupem předmětu KVD/EPSV
professional skills
dovednosti dané výstupem předmětu KVD/EPSV
learning outcomes
professional knowledge
znát principy činnosti a komunikace hlavních částí počítačového systému s ohledem na vzdělávání
professional skills
umět vysvětlit principy činnosti a komunikace v počítačových systémech s ohledem na vzdělávání
vybrané principy ověřit počítačovou simulací na výukových modelech s ohledem na vzdělávání
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
E-learning
Individual study
professional skills
Skills demonstration
Seminar
Individual study
general eligibility
Seminar
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
Individual presentation at a seminar
professional skills
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
general eligibility
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Dembowski, K. Mistrovství v hardware. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2310-2.
 • Dvořák, V., Drábek, V. Architektura procesorů. VUTIUM Brno, 1999. ISBN 80-214-1458-8.
 • Hlavička, J. Architektura počítačů. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-716-9146-1.
 • Hlavička, J. Computer architecture. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1997. ISBN 80-214-0816-2.
 • Horák, J. Hardware - učebnice pro pokročilé. Brno : Computer Press. ISBN 978-80-251-1741-5.
 • Meyer, M. Názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Praha : Computer Press, 2006. ISBN 80-7226-231-9.
 • Michalík, P. Technika počítačů 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. ISBN 80-7082-883-8.
 • Minasi, M. PC - velký průvodce hardwarem. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0273-8.
 • Pinker, J. Mikroprocesory a mikropočítače. Praha : BEN, 2004. ISBN 80-7300-110-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education History in Education (17) History courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Winter