Course: Computer Networks and Distributed Systems

« Back
Course title Computer Networks and Distributed Systems
Course code KVD/PSDSB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Baťko Jan, Mgr.
 • Toman Jiří, Dr. Ing.
 • Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
 • Vrbík Václav, Doc. Ing. CSc.
Course content
Subject curriculum: - basic concepts and classification of computer networks, network topology, - active and passive components of structured cabling system, - communication network models and network architectures, - network protocols, services, monitoring and analysis, reliability, safety rules and risks of working in computer network, - network technology of booting operating system, protocols for automatic configuration of stations in the network, - technology, systems and protocols used to connection and communication of multiple networks, - addressing in TCP/IP networks, principles, rules and software tools used to creation of subnets, supernetworks, - principles and rules of routing, routing methods and protocols, - conception, standards, configuration and security of wireless networks.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, E-learning, Cooperative instruction, Students' portfolio, Task-based study method, Seminar classes, Individual study, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 32 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vstupní znalosti na základní úrovni práce s počítačem a aplikacemi ve Windows
professional skills
vstupní dovednosti na základní úrovni práce s počítačem a aplikacemi ve Windows
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
analyzovat problémy a základní mechanismy a řešení počítačové sítě zaměřené zejména na školní prostředí
vysvětlit, teoreticky použít a aplikovat ve výuce pojmy, protokoly, programové nástroje a technologie související s obsahovým zaměřením předmětu
professional skills
navrhovat základní mechanismy a řešení počítačové sítě zaměřené zejména na školní prostředí
prakticky použít a aplikovat ve výuce pojmy, protokoly, programové nástroje a technologie související s obsahovým zaměřením předmětu
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
E-learning
Task-based study method
Cooperative instruction
Individual study
Students' portfolio
Lecture with practical applications
Seminar classes
professional skills
Lecture
Seminar classes
Lecture with practical applications
Students' portfolio
Individual study
Cooperative instruction
Task-based study method
E-learning
Seminar
Lecture supplemented with a discussion
Lecture with visual aids
general eligibility
Students' portfolio
Seminar classes
Lecture with practical applications
Individual study
Cooperative instruction
Task-based study method
E-learning
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Test
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
professional skills
Individual presentation at a seminar
Test
Seminar work
Skills demonstration during seminar
Continuous assessment
general eligibility
Seminar work
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Test
Recommended literature
 • IP adresování, subnetování. 2010.
 • Fojtík, Jaroslav; Valtr, Václav. NetBIOS a IPX/SPX : programování s využitím síťového rozhraní. Praha : Grada, 1993. ISBN 80-85623-74-9.
 • Janeček, J., Bílý, M. Lokální sítě. ČVUT Praha, 1998.
 • Janeček, Jan. Distribuované systémy. Praha : ČVUT, 1997. ISBN 80-01-00913-0.
 • Kabelová, Alena; Dostálek, Libor. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5., aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2236-5.
 • Kastner, Aleš. Počítačové komunikace : Linkové počítačové komunikace. 1. vyd. Praha : GComp, 1993. ISBN 80-85649-17-9.
 • Kurose, James F.; Ross, Keith W. Počítačové sítě. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-3825-0.
 • Peterson, Larry L a Bruce S Davie. Computer networks: a systems approach. Boston: Morgan Kaufmann, 2012. ISBN 978-012-3850-591.
 • Pužmanová, Rita. Bezpečnost bezdrátové komunikace : jak zabezpečit Wi-Fi, Bluetooth, GPRS či 3G. Vyd. 1. Brno : CP Books, 2005. ISBN 80-251-0791-4.
 • Schatt, Stan. Počítačové sítě LAN od A do Z. Praha : Grada, 1994. ISBN 80-85623-76-5.
 • Sportack, Mark A. Směrování v sítích IP: [autorizovaný výukový průvodce : samostudium : kompletní zdroj informací o směrování a protokolech v sítích IP]. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0127-4.
 • Šmrha, P. Úvod do TCP/IP. Plzeň : ZČU, 1994.
 • Tanenbaum, Andrew S.; Wetherall, D. Computer networks. 5th ed. Harlow : Pearson Education, 2014. ISBN 978-1-292-02422-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 3 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education History in Education (17) History courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education History in Education (16) History courses 3 Summer
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Summer