Course: Physical Education for Health

« Back
Course title Physical Education for Health
Course code KTV/ZDR
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
 • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Course content
Introduction to physical health education - the meaning and content of the course. The importance of physical activity for the health of the individual. Anatomical and neurophysiological principal of individually optimum posture. Individually optimum posture - characteristics, principles, importance, methods of evaluation - diagnosis of postural functions from the perspective of TV and physiotherapy.  Deep stabilizing system of the spine, neurophysiological patterns of motion control.  Rating posture by Jaros - Lomiček, diagnostic system DTP1 (static component of postural function).  Evaluation of muscle imbalances and moving stereotypes (dynamic component of postural function). Muscle imbalance in the thoracic region (upper crossed syndrome) and in the pelvic area (the lower crossed syndrome) - analysis of basic causes (principle of equalization, indications and contraindications).  Poor posture - analysis underlying causes (principle of equalization, indications and contraindications).  Orthopedic defects of the spine, compensation exercises. Didactic aspects of teaching health unit TV.  Weakening DK - hips, bad knees position, flat feet - analysis underlying causes (principle of equalization, appropriate and contraindicated exercises).  Weakening of the respiratory and cardiovascular system (principle of appropriate physical activity, indications and contraindications).  Metabolic syndrome and its aspects (the principle of equalization, indications and contraindications). Weakening of the digestive and excretory systems. Weakening of sensory and nerve. Respiratory, spinal and relaxation exercises.  Weakening gynecological, exercise during pregnancy and the postpartum period (exercises according to Moses, activation of the pelvic floor).  Deep stabilizing system of the spine - school TV, sports training, physiotherapy. Physical activity as prevention of lifestyle diseases, physical activity of children, adolescents, seniors. Filling control exercises.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Individual study, Self-study of literature, Lecture, Practicum
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
objasnit anatomicko fyziologickou podstatu vzpřímeného držení těla
vysvětlit zákonitosti řízení motoriky (obsah předmětů KTB/ANAM a KTV/FYZI)
užívat terminologicky správně názvosloví (obsah předmětu KTV/ZG)
professional skills
aplikovat teoretické znalosti z oblasti anatomie, fyziologie, základní gymnastiky do cvičební jednotky se zdravotním zaměřením
stanovit správné a chybné provedení jednotlivých cvičebních tvarů a vhodně tyto cviky zařadit do částí cvičební jednotky TV
prakticky vést cvičební jednotku - zejména rušnou a průpravnou část bez náčiní i s náčiním
learning outcomes
professional knowledge
vymezit problematiku hodnocení statické a dynamické složky posturální funkce, diagnostikovat nefyziologické hybné stereotypy a svalové dysbalance
posoudit indikaci a kontraindikaci pohybového programu pro oslabení podpůrně pohybového systému či oslabení interní
objasnit problematiku prevence a korekce civilizačních chorob
zhodnotit vhodnost sportovního zatížení na organismus jedince
stanovit negativní dopady hypokineze na pohybový aparát jedince
professional skills
aplikovat odborné znalosti při sestavování cílené kompenzační pohybové intervence ve školním a tělovýchovném procesu
navrhnout vhodnou pohybovou aktivitu pro primární a sekundární prevenci civilizačních chorob
provést a popsat jednotlivé kompenzační cviky (uvolňovací, posilovací, protahovací, relaxační, dechové) názorně s vědomou kontrolou, správným dýcháním a vhodnou motivací pro cílovou skupinu cvičenců
sestavit a vést cvičební jednotku zdravotně regenerační tělesné výchovy bez náčiní i s náčiním
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
Textual studies
professional skills
Seminar
Skills demonstration
Collaborative instruction
Individual study
Group discussion
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Test
Combined exam
Continuous assessment
professional skills
Skills demonstration during seminar
Continuous assessment
Seminar work
Test
Self-evaluation
Recommended literature
 • Bursová, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada,, 2005.
 • Časopis. Rehabilitace a fyzikální lékařství,.
 • Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha : Grada, 1997. ISBN 80-7169-384-7.
 • Knappová, Věra. Řešme bolesti zad pohybem. Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80-261-0245-8.
 • kolektiv. Metodický portál KTV FPE.
 • Kračmar, B. Kineziologická analýza sportovního pohybu.. Praha : TRITON, 2002.
 • Krištofič, J. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely.. Praha, 2004.
 • Matoušová, M. Zdravotní tělesná výchova - II.díl. Praha ASPV, 1995.
 • Tlapák, Petr. Posilování kloubní kondice : Centračně-stabilizační cvičení. Praha : ARSCI, 2014. ISBN 978-80-7420-037-3.
 • Véle, F. Kineziologie pro klinickou praxi.. Praha : GRADA , 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 -
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 2 -
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 -
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 -
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 3 Winter