Course: Theory and Methodology of Football

« Back
Course title Theory and Methodology of Football
Course code KTV/SHFO
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
Diagnostic matches, handling exercises with the ball. Warm-up before training or a game unit or match, preparatory game with decision. Training and improvement of coordination pairs of players. Play up to during movement and handling the ball, ball control and rival circumvention, filling the player with the ball and ball removing. Resolution of the game in situations 2:1 and 2:2. Applied preparatory games with decisions. The game of goal-keeper and improving of shooting. The offensive and defensive combinations, informative organization of the game in the offensive and defensive systems. Pairs tournament. Solution of defense and attack phase in standard situations, preparatory game. Improving coordination of groups of players, match with decision making 8:8 to 11:11.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study, Practicum
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
objasnit teoretické výstupy získané absolvováním předmětu KTV/SH1
professional skills
používat herní dovednosti osvojené absolvováním předmětu KTV/SH1
learning outcomes
professional knowledge
objasnit základní pravidla fotbalu a rozhodování
vysvětlit obsah herního děje z hlediska obranné a útočné fáze hry
popsat didaktické formy a strukturu vyučovací (tréninkové) jednotky ve fotbalu
professional skills
provést rozbor individuálního a týmového herního výkonu
analyzovat dovednostní úroveň spolužáků
používat průpravná a herní cvičení, průpravné a modifikované hry včetně grafického znázornění
samostatně interpretovat získané poznatky při vedení vyučovací (tréninkové) jednotky ve fotbalu
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
One-to-One tutorial
Individual study
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Test
professional skills
Test
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
  • Fajfer Zdeněk. Trenér fotbalu mládeže (6-15let). Praha, 2005. ISBN 80-7033-933-0.
  • Hora, Jan. Pravidla fotbalu, futsalu a minifotbalu : platná od 1.7.2005 ú. 1. vyd. Praha : Olympia, 2005. ISBN 80-7033-922-5.
  • Plachý, Antonín; Procházka, Luděk. Učebnice fotbalu pro trenéry dětí (4-13 let). 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3477-7.
  • Votík, Jaromír. Fotbal : trénink budoucích hvězd. Druhé doplněné vydání. 2016. ISBN 978-80-271-0029-3.
  • Votík, Jaromír. Fotbalová cvičení a hry. 2., dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3576-4.
  • Votík, Jaromír; Zalabák, Jiří; Bursová, Marta; Šrámková, Petra. Fotbalový trenér : základní průvodce tréninkem. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3982-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Winter