Course: Theory and Methodology of Basketball

« Back
Course title Theory and Methodology of Basketball
Course code KTV/SHBA
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Course content
Content: Methodological development and training of offensive and defensive game activities of the individual, the methodological progress during training of selected offensive and defensive combinations, as well as system of the team game in basketball. Knowledge of decision and application rules in match practice.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Skills demonstration, Individual study, Practicum
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
  • Individual project (40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
disponovat základními znalostmi pravidel basketbalu
professional skills
disponovat základními herními dovednostmi basketbalu - driblink, dvojtakt, střelba, přihrávka
aplikovat individuální a kolektivní dovedností v rámci basketbalového družstva
learning outcomes
professional knowledge
používat odbornou terminologii
vysvětlit pravidla basketbalu
vysvětlit základní technicko-taktické situace v basketbalu
professional skills
užívat herní činnosti jednotlivce
aplikovat po stránce technické a taktické uplatnění herních dovedností v zápasové praxi
rozhodovat se v rámci herní praxe individuálně
reagovat na vzniklou herní situaci
řídit na základní úrovni utkání jako rozhodčí
reagovat během hry s ohledem na vzájemnou komunikaci se spoluhráči
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
professional skills
Practicum
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Collaborative instruction
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during practicum
Test
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Self-evaluation
Skills demonstration during field trip
Recommended literature
  • Dobrý, Lubomír. Košíková : teorie a didaktika. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980. ISBN null.
  • Velenský,Michael. Basketbal-základní program aplikace HČJ. Praha, 1998. ISBN 80-205-0553-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer