Course: Sport games 1

« Back
Course title Sport games 1
Course code KTV/SH
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kielberger Pavel, Mgr.
 • Červenka Petr, Mgr.
 • Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
 • Klobouk Tomáš, PaedDr. CSc.
 • Charvát Luboš, Mgr.
Course content
Content: Theory: 1. Summary of basketball and football scheme, football process content 2. Didactic forms of teaching in basketball and football, graphic illustration 3. The basic rules of basketball, football and information for decision making Experience/practice: Teaching elementary-oriented training and personal development of individual and group activities in the game of basketball and football including training applications in preparatory games. Part continuously filled credit practical requirements is the ability to make decisions and manage the game/match.

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Self-study of literature, Practicum
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student has to control the level of individual elemental activities in basketball games and football.
learning outcomes
Student uses basic knowledge and skills from basketball and football game, assess their level of acquirement and apply in a obligatory-facultative blocks of sport games with a deepening and expanding content.
teaching methods
Practicum
Skills demonstration
Self-study of literature
assessment methods
Test
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Buchtel, Jaroslav. Metodika nácviku a trénink. . Praha, 1975.
 • Jančálek, Svatopluk. Házená : Útok, obrana, trénink. . Praha, 1973.
 • Kaplan, Oldřich. Kaplan, Oldřich. Volejbal : technika, pravidla, herní systémy, průpravná cvičení.. Praha, 1999. ISBN 80-7169-762-1.
 • Šafaříková, Jana. Házená. Praha, 1988. ISBN 80-105-0554-7.
 • Šafaříková, Jana; Táborský, František. Malá škola házené. . Praha, 1986.
 • Dobrý, Lubomír. Košíková : teorie a didaktika. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980. ISBN null.
 • Doporučená: Buchtel, Jaroslav. Teorie a didaktika volejbalu.. Praha Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1011-6.
 • Velenský, Michael. Basketbal : základní program aplikace útočných a obranných činností. Praha : NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0553-9.
 • Velenský, Michal. Basketbal : herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-834-2.
 • Votík, Jaromír. Fotbal : trénink budoucích hvězd. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0463-3.
 • Votík, Jaromír. Fotbalová cvičení a hry. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0925-2.
 • Votík, Jaromír; Zalabák, Jiří. Trenér fotbalu "C" licence : (učební texty pro vzdělávání trenérů okresních fotbalových svazů). Praha : Olympia, 2006. ISBN 80-7033-962-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 1 Winter