Course: Recreation and Physical Fitness Programmes

« Back
Course title Recreation and Physical Fitness Programmes
Course code KTV/RKPF
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
 • Švátora Karel, Mgr.
Course content
ntroduction to teaching, instruction on safety, credit requirements. Compilation exercise plans for different age and functional groups of individuals, medical bases applied programs. Health related programs - stretching and toning exercises (Pilates, Power Yoga, Tai-chi). Fitness-oriented programs - elements of functional training (Flowin, TRX, circuit training). Health-oriented programs outdoors (Nordic Walking, Nordic running). Fitness-oriented programs aerobic programs (Heat, Alpinning). Health and functional bases for the strengthening of the loads and machines. Tray exercises in fitness health aspects strengthen back and abdominal muscles. Tray exercises in fitness health aspects of strengthening the muscles of the chest and shoulders. Tray exercises in fitness health aspects of strengthening his arm muscles, deep stabilization system. Tray exercises in fitness health aspects of strengthening pelvic muscles, the correct position of the pelvis. Tray exercises in fitness health aspects of strengthening the muscles of the lower extremities. Credit test, fulfilling credit requirements.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Individual study, Seminar
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 3 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
performance is based on knowledge of anatomy, physiology on college
Knowledge of muscle function tests, and baseline physical diagnosis
to apply the knowledge pumping in the subject Sports Training, Anthropomotorics and Recreology.
professional skills
prakticky aplikovat problematiku zdravotního cvičení na vybrané jedince
diagnostikovat nesprávné postavení tělních segmentů a optimalizovat nastavení klienta v základních cvičebních polohách
nastavit základní parametry kondičního a zdravotně zaměřeného tréninku pro konkrétního klienta
disponovat osobní zkušeností s nějakým typem silové přípravy
learning outcomes
professional knowledge
teoreticky vysvětlit základní problematiku cvičení ve fitness centrech
teoreticky vysvětlit základní problematiku tvorby kondičně i zdravotně zaměřených programů pro běžnou populaci i pro jedince s určitými zdravotními specifiky
analyzovat vstupní informace a vytvořit individuálně přizpůsobený pohybový program podle stanovených kritérií
professional skills
prakticky vysvětlit a na příkladech předvést základní metodiku cvičení ve fitness centrech
prakticky vysvětlit a na příkladech předvést cvičební postupy kondičně i zdravotně zaměřených programů pro běžnou populaci i pro jedince s určitými zdravotními specifiky
analyzovat stav pohybového aparátu vybraného jedince, sestavit a prakticky předvést individuálně přizpůsobený pohybový program
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Individual study
Students' portfolio
professional skills
Seminar
Task-based study method
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
professional skills
Continuous assessment
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Blahušová,E. Životní styl wellness. Praha, 1995.
 • STACKEOVA, D. Fitness programy teorie a praxe.
 • STACKEOVA, D. Fitness-metodika cvičení ve fitness centrech. Praha Karolinum, 2006.
 • Stackeová Daniela. Relaxační techniky ve sportu. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3646-4.
 • Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha, ČASPV, 1995.
 • Tlapák, P. tonus.
 • Tlapák, P. Tvarování těla pro muže i ženy. Praha : ARSCI, 1999. ISBN 80-86078-00-0.
 • Tlapák Petr. Posilování kloubní kondice. Praha, 2014. ISBN 978-80-7420-037-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Summer