Course: Recreology

« Back
Course title Recreology
Course code KTV/REKR
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
 • Švátora Karel, Mgr.
Course content
Content: Introduction to the course - the definition of basic concepts (recreology- classification system, recreation, physical recreation, etc.). Forms and types of recreation. Trends in recreation. Institutional security recreation. Recreation and health promotion.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Individual study, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
use concepts of general educational subjects in the scope of secondary education.
professional skills
search the informations in the text,
interpret processed text information,
learning outcomes
professional knowledge
explain and use the basic terms associated with the multidisciplinar scientific area,
professional skills
find and interpret information from the relevant information sources
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Textual studies
professional skills
Seminar
Task-based study method
Skills demonstration
Project-based instruction
Students' portfolio
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Test
Oral exam
professional skills
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Recommended literature
 • Eger, Ludvík; Jakubíková, Dagmar; Ježek, Jiří. Komunální tělovýchova a sport : plánování, řízení a financování komunální tělovýchovy a sportu v obci. 1. vydání. Cheb : Ekonomická fakulta, 1998. ISBN 80-7082-477-8.
 • Hodaň, Bohuslav; Dohnal, Tomáš. Rekreologie. vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2006. ISBN 80-85783-48-7.
 • Hodaň, Bohuslav. Teorie tělesné kultury : Určeno pro posl. tělesné výchovy Univ. Palackého. Díl 3.. 1. vyd. Olomouc : Univ. Palackého, 1987.
 • Kostkan, Vlastimil. Územní ochrana přírody a krajiny v České republice. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1996.
 • Mirvald, Stanislav. Geografie cestovního ruchu. 3. uprav. vyd. vyd. Plzeňn: PeF ZČU 1996. 1997.
 • Pávková,J. a kol. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času.. Praha, 1999.
 • Slepičková, Irena. Sport a volný čas. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0044-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 1 Winter