Course: Sport psychology and motor learning

« Back
Course title Sport psychology and motor learning
Course code KTV/PSMU
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
Content of the subject: 1. Basis of motor learning, human behavior, motorics - phylogeny,ontogeny. 2. Learning, kinds of learning and kinds of motor learning. 3. Development of theories of learning and motor learning. 4. Process and biological bases of motor learning, preconditions of motor learning. 5. Process, perception and processing of stimuli, programming. 6. Psychological aspects of motor learning. 7. Movements skills, signs, classification and characteristics of movement skills. 8. Phases of motor learning. 9. Curves of motor learning. 10. mechanisms of motor learning - retention and forgetting, stabilizing and correction of mistakes. 11. Integration, transfer and relearning. 12. New knowledge in motor learning. 13. Credit test.

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 25 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Students enter into subject with theoretical knowledges gained within passed subjects KTB/ANAM, KTB/FYZI, KTV/KIN a KTV/APM.
vymezit problematiku absolvovaných předmětů KTB/ANAM, KTB/FYZI, KTV/KIN a KTV/APM
professional skills
aplikovat teoretické znalosti absolvovaných předmětů KTB/ANAM, KTB/FYZI, KTV/KIN a KTV/APM
learning outcomes
professional knowledge
používat základní pojmy z oboru sportovní psychologie
užívat a vysvětlit pojmy z jednotlivých oblastí motorického učení
professional skills
syntetizovat a aplikovat dříve získané znalosti z pedagogicko-psychologických oborů
aplikovat teoretické znalosti z oblasti motorického učení na modelové situace z oblasti tělesné výchovy a sportu
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Multimedia supported teaching
professional skills
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
professional skills
Seminar work
Recommended literature
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
 • Hošek V., Rychtecký A. Motorické učení, In: Vaněk (ed.) Psychologie sportu. SPN Praha, 1984.
 • Choutka Miroslav . Motorické učení v tělovýchovné praxi.
 • Slepička, Pavel; Hošek, Václav,; Hátlová, Běla. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1290-9.
 • Vaněk, M., Hošek, V., Rychtecký, A., Slepička, P. & Svoboda B. Psychologie sportu (Sport Psychology). Praha, Olympia, 1983.
 • Vilímová, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. Vyd. 2., přeprac., (1. vyd. v MU). Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4936-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 3 Winter