Course: Psychomotorics

« Back
Course title Psychomotorics
Course code KTV/PSMT
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Course content
Psychomotor games for development of thinking, memory, sensory perception of communication, balance and awareness of own body. Psychomotor games for development of motor abilities. Usage of alternative tools in the educational processes.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Skills demonstration, Students' self-study, Practicum
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
to determine and classify different kinds of movement games for developing movement abilities and movement skills
to specify the principles of team cooperation
learning outcomes
to determine which psychomotor games are suitable for development of mental or social part of the individual and which games are focused on physical part
to determine suitability of various psychomotor games for different age categories and different sport branches
professional skills
to design and apply set of psychomotor games to practice
to determine usage of traditional, non-traditional and specific apparatuses for psychomotor games by different ways
to evaluate methodical presentations of other students
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
Students' portfolio
Discussion
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Cooperative instruction
Collaborative instruction
Students' portfolio
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Self-evaluation
professional skills
Skills demonstration during practicum
Group presentation at a seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
 • Adamírová, J. Hravá a zábavná výchova pohybem : Základy psychomotoriky. Praha : Unie zdravotní tělesné výchovy, 1995.
 • Blahutková, Marie. Psychomotorika. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3067-4.
 • Dvořáková, Hana. Cvičíme a hrajeme si. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1995. ISBN 80-85783-07-X.
 • Herm, Sabine. Psychomotorické hry : 92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole. 2. vyd. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-139-8.
 • Kábele, František. Tělesná výchova mládeže vyžadující zvláštní péči : Příručka pro stud. speciální pedagogiky na pedagog. fakultách. 3. vyd. Praha : SPN, 1988.
 • Portmann, Rosemarie; Schneider, Elisabeth. Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění. 1. vyd. Praha : Portál, 1993. ISBN 80-85282-67-4.
 • Szabová, Magdaléna. Cvičení pro rozvoj psychomotoriky : stimulační hry pro děti od 3 do 10 let. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-276-9.
 • Šimanovský, Zdeněk; Mertin, Václav. Hry pomáhají s problémy. 1. vyd. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-85282-93-3.
 • TROJOVSKÁ, D. a RUSNOKOVÁ,L. Hravě v psychomotorice. PC, Plzeň, 1994.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer