Course: Physical Recreation 1

« Back
Course title Physical Recreation 1
Course code KTV/PR1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Švátora Karel, Mgr.
 • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction to physical recreation . 2. Influence of physical activity / inactivity on health. 3. Reaction and adaptation to exercise. 4. Response and adaptation to exercise. 5th stress response . 6th Psycho - physiological aspects of physical activity . 7th Psycho - social aspects of physical recreation . 8th Adequacy of the musculoskeletal system due to age . 9th civilization disease characteristics . 10th civilization disease risk factors . 11th Cardiovascular Disease . 12th metabolic disease and obesity. 13. Final evaluation of the course .

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Task-based study method, Individual study, Textual studies, Lecture with visual aids, Seminar
 • Practical training (number of hours) - 39 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
use the basic concepts in the field of kinesiology and recreology,
professional skills
define and use the basic concepts of the field of rekreology,
learning outcomes
professional knowledge
explain the problems of physical recreation in the context of contemporary life,
systematize the knowledge of physiology , psychology , sociology and sport pedagogy at the conditions of recreational physical education and sport , psycho- social aspects of physical recreation .
professional skills
assess the body reaction and adaptation to exercise, build the motion program according to established criteria
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Lecture with a video analysis
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Textual studies
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
Test
Oral exam
professional skills
Skills demonstration during seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Bös, Klaus,; Brehm, Walter. Handbuch Gesundheitssport. 2., vollständig neu bearbeitete Aufl. Schorndorf : Hofmann, 2006. ISBN 978-3-7780-1702-9.
 • Cathala, Hana. Wellness : od vnějšího pohybu k vnitřnímu klidu. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2323-5.
 • Frömel, Karel. Pohybová aktivita v životě člověka : závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru za léta 1999-2004 : identifikační kód výzkumného záměru MSM155100015. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005.
 • Hošek, Petr. Racionální pohybová aktivita a zdraví - různá onemocnění, různé mechanismy účinku. MEDI 98. Prevence v medicíně Plzeň : Lékařská faku. 1998.
 • Klein, R., G. The Human Career: Human Biological and Cultural Origins. The University of Chicago Press: Chicago, 1999.
 • Kudláček, Vlastimil. Pohybová aktivita obyvatel České republiky z hlediska organizovanosti, provozování a přání. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Pedagog. 2005.
 • Slepičková, Irena. Sport a volný čas. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0044-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 1 Summer