Course: Teaching Practice 1

« Back
Course title Teaching Practice 1
Course code KTV/PP1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Course content
Regular active methodical, pedagogical and didactic activity in chosen recreational movement activities within all semester.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Internship, Skills demonstration, Task-based study method, Individual study, Practicum
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
  • Individual project (40) - 20 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
ovládat metodické postupy nácviku a zdokonalování pohybových dovedností
aplikovat získané vědomosti v průběhu studia do své pedagogické činnosti
professional skills
ovládat základy komunikace a práce s dětmi předškolního a mladšího školního věku
aplikovat získané dovednosti v průběhu studia do své pedagogické činnosti
learning outcomes
professional knowledge
sestavit a konzultovat tréninkový nebo cvičební plán pro vybranou cvičební skupinu s konkrétním cílem
Zhodnotit cvičební nebo tréninkovou jednotku a provést autoevaluaci
professional skills
aplikovat získané vědomosti a dovednosti do praktických pedagogických činností
vysvětlit a prakticky demonstrovat cvičencům průběh pohybových činností a předat zpětnovazební informace
teaching methods
professional knowledge
Task-based study method
Individual study
Discussion
professional skills
Practicum
Internship
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Self-evaluation
Quality of a written report
professional skills
Skills demonstration during field trip
Self-evaluation
general eligibility
Self-evaluation
Recommended literature
  • Odborná literatura podle druhu činnosti, časopisy.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Winter