Course: Physic.ActivityNon-traditionalTeamGames

« Back
Course title Physic.ActivityNon-traditionalTeamGames
Course code KTV/PNSH1
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Charvát Luboš, Mgr.
Course content
Lectures: 1. Importance of games. 2. Didactics of motoin games (MG) and nontraditional sports games (NSG). 3. Methodology of leading MG and NSG. 4.-5. Personality of game leader. 6. Game - definition, characteristics and classification of sports games. 7.-13. History, rules and methodology of practicing of chosen NSG. Exercises: 1. MG focused on speed development. 2. MG focused on coordination development. 3. MG focused on strength development. 4. MG focused on endurance development. 5.-7. Methodological approach training of goal games. 8.-10. Methodology of practice of chosen net games and games with hitting the ball against the wall. 11.-13. Methodological approach training of bat games.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Practical training (number of hours) - 52 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
ovládat teorii tělesných cvičení získanou při studiu tělesné výchovy na střední škole
professional skills
ovládat základní pohybové dovednosti získané při hodinách tělesné výchovy na střední škole
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit a aplikovat pravidla sportovních her softbal, házená, badminton a frisbee
navrhnout metodickou řadu při nácviku herních dovedností ve sportovních hrách softbal, házená, badminton a frisbee
professional skills
vymezit pravidla pohybových her a aplikovat je do výuky tělesné výchovy
rozhodovat a řešit kritické situace při pohybových hrách
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
professional skills
Lecture with visual aids
Collaborative instruction
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Group presentation at a seminar
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Mazal, Ferdinand. Pohybové hry a hraní. Vyd. 1. Olomouc : Hanex, 2000. ISBN 80-85783-29-0.
 • Mendrek, Tomasz. Badminton : technika, trénink, výběr z pravidel. 1. vyd. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0578-8.
 • Rubáš, K. Pohybové hry. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-371-2.
 • Stibitz, František. Sportovní hry. VII., Malá encyklopedie sportovních her. Praha : SPN, 1958.
 • Táborský, František. Sportovní hry : sporty známé i neznámé. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0875-2.
 • Táborský, František. Sportovní hry II : základní pravidla, organizace, historie. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1330-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 1 Winter