Course: Swimming 2

« Back
Course title Swimming 2
Course code KTV/PL2
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Zeman Radek, Mgr.
Course content
Content: Technical and performance improvements for all swimming styles. 2. Endurance swimming II. 3. Practical examples of modified training units. 4. Analysis of swimming techniques by force of video. 5.Improvement of somersault turns by force of video. 6. Basic orientation in the field of water rescue.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Skills demonstration, Individual study, Practicum
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 14 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Používat znalosti na úrovni výuky TV na střeních školách, talentového přijímacího řízení a předmětu KTV/ PL1.
professional skills
Používat dovednosti na úrovni výuky TV na střeních školách, talentového přijímacího řízení a předmětu KTV/ PL1.
learning outcomes
professional knowledge
aplikovat, v souladu s pravidly plavání, znalosti z oblasti techniky všech závodních plaveckých způsobů, obrátek a startovních skoků v různých podmínkách a plaveckých disciplinách
používat znalosti z oblasti plavání pod vodou, základů záchrany tonoucího, dopomoci unavenému plavci a netradičních plaveckých způsobů
professional skills
aplikuje, v souladu s pravidly plavání, dovednostii z oblasti techniky všech závodních plaveckých způsobů, obrátek a startovních skoků v různých podmínkách a plaveckých disciplinách
používat dovednosti z oblasti plavání pod vodou, základů záchrany tonoucího, dopomoci unavenému plavci a netradičních plaveckých způsobů
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Skills demonstration
Collaborative instruction
Individual study
assessment methods
Test
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during practicum
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Recommended literature
  • ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání, druhé, přepracované vydání. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
  • Čelakovský, Václav. Zásobník plaveckých tréninků. Praha : Český ústřední výbor ČSTV, 1987.
  • Hoch, Miloslav. Plavání : Teorie a didaktika : Učebnice pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
  • Mencl, Václav. Didaktika plavání : Určeno pro posl. učitelství všeobec. vzdělávacích předmětů. Plzeň : Pedagogická fakulta, 1988. ISBN 80-7043-003-6.
  • Motyčka Jaroslav a kol. Teorie plaveckých sportů. MU Brno, 2001. ISBN 80-210-2711-8.
  • RUŽBARSKÝ, P., TUREK, M. Didaktika, technika a trénink plavání. Prešov, 2006. ISBN 80-8068-532-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Summer