Course: Swimming 1

« Back
Course title Swimming 1
Course code KTV/PL1
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Zeman Radek, Mgr.
Course content
Content: 1. Swimming training of all swimming styles. 2.Training of somersault turns and racing dive all swimming styles 3. Analysis techniques based on video 4.The most common errors in technique and their elimination 5.Practical introduction to basic training methods 6. Development of special swimming speed and endurance 7. Elemental swimming and technical training Field Physical education and sport: 1. Organization, credit requirements, safety rules 2. Training of backstroke 3. Repetiton of backstroke, training of freestyle/crawl 4. Improving the character of freestyle/crawl nd backstroke 5. Repetition of freestyle/crawl nd backstroke, jump start/racing dive 6. Training of breast stroke 7. Repetiton of breast stroke 8.-10. Repetiton of all swimming styles, somersault turns and racing dive 11.-12. Butterfly training 13-14 Technical exercises of all swimminf styles, somersault turns for the medley relay 15. Endurance swimming 16. Swimming underwater 17. Fartlek - some game with speed 18.- 20. Fundamentals of interval swimming 21.- 24.Perform of credit requirements Physical education and sport for education: 1. Organization, credit requirements, safety rules 2. Training of backstroke 3. Repetiton of backstroke, training of freestyle/crawl 4. Improving the character of freestyle/crawl nd backstroke 5. Repetition of freestyle/crawl nd backstroke, jump start/racing dive 6. Training of breast stroke 7. Repetiton of breast stroke 8.-10. Repetiton of all swimming styles, somersault turns and racing dive 11.-12. Butterfly training 13.- 14. Technical exercises of all swimming styles, elemental and width swimming 15.-16. Endurance swimming 17.- 18. Fundamentals of interval swimming 19.- 20.Perform of credit requirements

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Skills demonstration, Individual study, Practicum
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 12 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
používat znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole
professional skills
užívat dovedností na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole
použít dovednosti na úrovni talentového přijímacího řízení na obor tělesná výchova
learning outcomes
professional knowledge
rozeznat a popsat závodní plavecké způsoby, startovní skoky a obrátky, vysvětlit principy plavání pod vodou
professional skills
používat v souladu s pravidly plavání všechny závodní plavecké způsoby
aplikovat obrátky a startovní skoky v proměnných podmínkách plavecké praxe
používat dovednosti na úrovni základů užitého plavání
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Skills demonstration
Collaborative instruction
Individual study
Lecture with a video analysis
professional skills
Practicum
E-learning
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Test
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during practicum
professional skills
Test
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
  • Hoch, Miloslav. Plavání : Teorie a didaktika : Učebnice pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
  • Mencl, Václav. Didaktika plavání : Určeno pro posl. učitelství všeobec. vzdělávacích předmětů. Plzeň : Pedagogická fakulta, 1988. ISBN 80-7043-003-6.
  • Motyčka Jaroslav a kol. Teorie plaveckých sportů. MU Brno, 2001. ISBN 80-210-2711-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter