Předmět: Plavání 1

« Zpět
Název předmětu Plavání 1
Kód předmětu KTV/PL1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Zeman Radek, Mgr.
Obsah předmětu
1.- 4. týden Organizace, zápočtové požadavky, bezpečnostní pravidla Nácvik plaveckého způsobu (dále jen PZ) znak Opakování PZ znak, nácvik PZ kraul Zdokonalování PZ znak a kraul, obrátky Opakování PZ znak a kraul, startovní skoky Průběžné plnění zápočtových požadavků 5.- 8. týden Nácvik PZ prsa Opakování PZ prsa, obrátka Opakování všech PZ, obrátek a startovních skoků Nácvik PZ motýl Technická cvičení všechny PZ, obrátky pro polohový závod Průběžné plnění zápočtových požadavků 9.- 13. týden Vytrvalostní plavání, plavání pod vodou, fartlek - hra s rychlostí Základy intervalového plavání Plnění zápočtových požadavků

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Cvičení
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 26 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 12 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
používat znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole
Odborné dovednosti
užívat dovedností na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole
použít dovednosti na úrovni talentového přijímacího řízení na obor tělesná výchova
Výsledky učení
Odborné znalosti
rozeznat a popsat závodní plavecké způsoby, startovní skoky a obrátky, vysvětlit principy plavání pod vodou
Odborné dovednosti
používat v souladu s pravidly plavání všechny závodní plavecké způsoby
aplikovat obrátky a startovní skoky v proměnných podmínkách plavecké praxe
používat dovednosti na úrovni základů užitého plavání
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Cvičení
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Přednáška s analýzou videozáznamu
Odborné dovednosti
Cvičení
E-learning
Demonstrace dovedností
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Test
Demonstrace dovedností při praxi
Demonstrace dovedností při cvičení
Odborné dovednosti
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Doporučená literatura
  • Hoch, Miloslav. Plavání : Teorie a didaktika : Učebnice pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
  • Mencl, Václav. Didaktika plavání : Určeno pro posl. učitelství všeobec. vzdělávacích předmětů. Plzeň : Pedagogická fakulta, 1988. ISBN 80-7043-003-6.
  • Motyčka Jaroslav a kol. Teorie plaveckých sportů. MU Brno, 2001. ISBN 80-210-2711-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (16) Biologické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (15) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (13) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (14) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (1) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (17) Biologické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (15) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Matematická studia (17) Matematické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (15) Biologické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Matematická studia (1) Matematické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (14) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (14) Biologické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (1) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (13) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (13) Biologické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (14) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (15) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (13) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní