Course: Prevention of Civilization Diseases

« Back
Course title Prevention of Civilization Diseases
Course code KTV/PCC
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Skills demonstration, Task-based study method, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Základní znalosti z oboru kinantropologie, fyziologie a rekreologie.
learning outcomes
Student aplikuje znalosti o problematice civilizačních onemocnění, chápe pojem zdraví ve svých širších souvislostech bio-psycho-sociálních aspektů, rozumí mechanismu vzniku civilizačních chorob, jejich epidemiologii se zaměřením na onemocnění, jejichž nástup i léčbu lze výrazně ovlivnit pohybovou aktivitou, aplikuje tyto poznatky při tvorbě pohybových programů.
teaching methods
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Seminar
Task-based study method
Skills demonstration
assessment methods
Oral exam
Test
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during seminar
Continuous assessment
Recommended literature
 • Browson,R.C. Evidence-based public health.. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-539789-5.
 • Čechovská, I., Tůma,M. Pohybové aktivity v biosociálním kontextu. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1553-0.
 • Dýrová, J., Lepková, J. Kardiofitness: vytrvalostní trénink v každém věku. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2273-3.
 • Hutyra, M. a kol. Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3816-1.
 • Křivohlavý, J. Optimismus, pesimismus a prevence deprese. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4007-2.
 • Pastucha, D. a kol. Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4065-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester