Course: Research Methods and Motodiagnostics

« Back
Course title Research Methods and Motodiagnostics
Course code KTV/MVMD
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Course content
1. Science and research. 2. Search in literature. 3. Problem statement, design of research. 4. Research methods, data collection. 5. Sample. 6. Development and assessment of tests. 7. Historical research. 8. Descriptive research. 9. Study of relationships. 10. Experimental methods. 11. Critical assessment of research outcomes.

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Students' portfolio
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 5 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
používat terminologii vědního oboru kinantropologie
vymezit problém a cíl odborné studiie
professional skills
vyhledat relevantní informace v elektronických informačních zdrojích
analyzovat statistická data
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Students can: - use terminology of research methods, - draw up research project, - design study, - choose research method, - apply advanced statistical methods.
teaching methods
Multimedia supported teaching
Students' portfolio
assessment methods
Test
Individual presentation at a seminar
professional skills
Continuous assessment
Recommended literature
 • Baumgartner, T. a kol. Measurement for evaluation.. New York: McGraw-Hill,, 2003.
 • Blahuš, P. K teorii testování pohybových schopností.. Praha: Univerzita Karlova,, 1975.
 • Hendl, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1.
 • Kerlinger, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. 1. vyd. Praha : Academia, 1972. ISBN null.
 • Měkota, Karel; Blahuš, Petr. Motorické testy v tělesné výchově : Příručka pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
 • Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-569-8.
 • Průcha, Jan. Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3.
 • Thomas, J., Nelson, J. Research methods in Physical activity.. Champain, Il: Human Kinetics,, 2001.
 • Travers, Robert M. W. Úvod do pedagogického výzkumu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter