Course: Methodology Research

« Back
Course title Methodology Research
Course code KTV/MV
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Course content
1. Sence of research, search in literature. 2. Statement of problem. 3. Strategy of research, inductive and deductive reasoning, variables. 4. Thesis project, planning of research, pilot study. 5. Research methods, selection of methods. 6. Exploratory method, content analysis. 7. Rating method, method of Q - rating. 8. Tests, projective method. 9. Behavioral method, experiment. 10. Qualitative research. 11. Writing of thesis, using of text editor.

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Lecture
  • Contact hours - 13 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 23 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
objasnit předmět jednotlivých oborů kinantropologie
objasnit rozdíly mezi obory kinantropologie
professional skills
vyhledat relevantní informace v elektronických informačních zdrojích
learning outcomes
professional knowledge
aplikovat adekvátní metodu výzkumu pro konkrétní výzkumnou situaci
navrhnout design výzkumu
professional skills
napsat projekt kvalifikační práce
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Multimedia supported teaching
professional skills
Lecture with visual aids
assessment methods
professional knowledge
Individual presentation at a seminar
professional skills
Test
Recommended literature
  • Brklová, Danuše; Hercig, Stanislav. Diplomové práce studujících učitelství tělesné výchovy. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1994. ISBN 80-7043-112-1.
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
  • Havránek, Bohuslav. Stručná mluvnice česká. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
  • Hendl, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-246-0030-7.
  • Pelikán, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-569-8.
  • Šesták, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Vyd. 1. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0755-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 3 Winter