Course: Modern Aerobic Forms 2

« Back
Course title Modern Aerobic Forms 2
Course code KTV/MPF2
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kalistová Petra, Mgr.
Course content
1. Opening hours organization, credit requirements, literature, lessons about safety during exercise. The correct technique to perform the basic steps. The correct body posture during exercise, 2. Simple binding of aerobics. Build the choreography of aerobics-symmetrical, asymmetrical x 3. Step aerobics creation of choreography, fitness and stretching blocks, 4. Exercises on bosu balance widget creation of choreography, fitness and stretching blocks, 5. Dance forms of aerobics funky, dance, 6. Exercises in pairs double, double step aerobics Aerobics exercise on escape-slidech strips, 7. The use of equipment in an hour of aerobics-weights, Thera-Bands-rubber bands, etc., 8. The use of exercises on Fitballech booster and stretching blocks, 9. Conditional forms of aerobic exercise--aerobic interval, 10. AF (alternative fitness) training, circuit training with the use of stepů/bosu, etc., 11. Sample hour indoor cycling, 12. A sample hour of Fit boxingu, 13. Creating custom programs of aerobic forms of with the chosen. content.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Individual study, Practicum
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit a používat znalosti získané v předmětu MPF1
professional skills
vysvětlit a používat dovednosti získané v předmětu MPF1
learning outcomes
professional knowledge
aktivně používat terminologii moderních pohybových forem (MPF) zaměřených na aktivity s využitím nářadí a náčiní, popř. specifických pohybových aktivit
sestavit část cvičební jednotky se zaměřením na MPF a objasnit tento samostatně vytvořený blok cvičení
popsat odlišnosti MPF u jednotlivých věkových a výkonnostních skupin cvičenců
professional skills
předvést teoreticky vytvořený blok MPF s využitím pomůcek a technicky správně a v souladu s hudbou prezentovat vhodnou metodiku nácviku choreografie popř. specifické pohybové aktivity (tančního nebo kondičního charakteru)
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
professional skills
Skills demonstration
Practicum
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
 • Buzková, Klára. Fitness jóga : harmonické cvičení těla i duše. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1525-2.
 • Buzková, Klára. Strečink : 240 cvičení pro dokonalé protažení celého těla. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1342-X.
 • Herman, Ellie. Pilates cvičení na míči : jak si zpevnit a zformovat celou postavu. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1596-1.
 • Hnízdil, Jan; Novotná, Dana; Kirchner, Jiří. Spinning : technika jízdy, trénink, výběr hudby. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0963-5.
 • Janošková, Hana; Muchová, Marta. Cvičení na míči pro celou rodinu. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3173-2.
 • Jarkovská, Helena; Jarkovská, Markéta. Posilování : s vlastním tělem 417krát jinak. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0861-2.
 • Jarkovská, Helena; Jarkovská, Markéta. Posilování s náčiním : 306krát jinak. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2535-2.
 • Jarkovská, Helena. Posilování : kondiční kruhový trénink : [200 cviků v 28 programech - s vlastní vahou, s lehkým náčiním]. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3056-1.
 • Jarkovská, Helena. 264 cvičení na velkém míči : [zásobník posilovacích a protahovacích cviků pro každého]. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3820-8.
 • Krejčík, Václav. Powerjóga : nová cesta. 1. vyd. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4757-6.
 • Muchová, Marta; Tománková, Karla. Cvičení na balanční plošině. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2948-0.
 • Skopová, Marie. Aerobik: kompletní průvodce/. Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1746-3.
 • Vysušilová, Helena. Pilates - balanční cvičení. 2. vyd. Praha : ARSCI, 2003. ISBN 80-86078-32-9.
 • Zítko, Miroslav; Skopová, Marie. Fit sestavy : protahovací, relaxační, posilovací, mobilizační. 1. vyd. Praha : Olympia, 1999. ISBN 80-7033-609-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer