Course: Modern Aerobic Forms 1

« Back
Course title Modern Aerobic Forms 1
Course code KTV/MPF1
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Kalistová Petra, Mgr.
Course content
1. Opening hours organization, credit requirements, literature, lessons about safety during exercise. The correct technique to perform the basic steps. The correct body posture during exercise, 2. 3. Practicing basic steps and simple links, music-movement relations, 4. 5. The construction of the exercise of the block, the use of cueing. Health aspects of exercise, 6. Assembly of symmetrical choreography to music, 7. Assembly, asymmetric choreography to music, 8. -9. Strengthening and stretching of the individual muscle groups within the MPF, 10. 11. The dance forms of the MPF, 12. -13. Creation of simple steps and choreography of the bindings with the practical exercises (output). Druhy moderních pohybových forem (MPF). Zdravotní aspekty aerobních, posilovacích, protahovacích a uvolňovacích cvičení. Posilování jednotlivých svalových skupin v rámci MPF. Zařazení strečinkových cvičení do hodin MPF. Využití náčiní a nářadí. Tvorba choreografie. Modern kinds of exercise with music (MPF) - dividing. Health aspects of aerobic, strengthening, stretching and relaxation exercises. Strengthening of individual muscle parts in MPF. Including of stretching exercises in lessons of MPF. Use of hand apparatuses and equipments. Creation of choreography.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Individual study, Self-study of literature, Practicum
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit a používat základní znalosti z oblasti biologie člověka a základní gymnastiky
professional skills
předvést základní polohy a pohyby těla a jeho částí při cvičení
learning outcomes
professional knowledge
používat terminologii moderních pohybových forem (MPF)
vysvětlit a zhodnotit správné držení těla při aerobním cvičení a při posilování a protahování
sestavit cvičební blok z oblasti moderních pohybových forem a srozumitelně zapsat připravenou choreografii
používat základní pojmy a termíny z oblasti moderních pohybových forem
professional skills
předvést a naučit metodicky správně vytvořený cvičební blok v souladu s hudbou
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Individual study
Self-study of literature
Students' portfolio
One-to-One tutorial
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Students' self-study
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
Individual presentation at a seminar
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
 • Blahušová, Eva. Pilates pro rehabilitaci : zdravé cvičení bez bolesti. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3307-4.
 • Bursová, Marta. Kompenzační cvičení . Pohyb, šport, zdravie [CD-ROM] = exercitatio corpo. Praha : Grada, 2005.
 • Buzková, Klára. Fitness jóga : harmonické cvičení těla i duše. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1525-2.
 • Buzková, Klára. Strečink : 240 cvičení pro dokonalé protažení celého těla. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1342-X.
 • Hájková, Jana. Aerobik - soutěžní formy : kompletní průvodce tréninkem. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1311-X.
 • Herman, Ellie. Pilates cvičení na míči : jak si zpevnit a zformovat celou postavu. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1596-1.
 • Jarkovská, Helena; Jarkovská, Markéta. Posilování : s vlastním tělem 417krát jinak. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0861-2.
 • Jarkovská, Helena; Jarkovská, Markéta. Posilování s náčiním : 306krát jinak. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2535-2.
 • Jarkovská, Helena. Posilování : kondiční kruhový trénink : [200 cviků v 28 programech - s vlastní vahou, s lehkým náčiním]. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3056-1.
 • Jarkovská, Helena. 264 cvičení na velkém míči : [zásobník posilovacích a protahovacích cviků pro každého]. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3820-8.
 • Krejčík, Václav. Powerjóga : nová cesta. 1. vyd. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4757-6.
 • Muchová, Marta; Tománková, Karla. Cvičení na balanční plošině. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2948-0.
 • Skopová, Marie. Aerobik: kompletní průvodce/. Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1746-3.
 • Vysušilová, Helena. Pilates - balanční cvičení. 2. vyd. Praha : ARSCI, 2003. ISBN 80-86078-32-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Winter