Course: Summer Training Camp

« Back
Course title Summer Training Camp
Course code KTV/LVKNŠ
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
 • Kalistová Petra, Mgr.
 • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
 • Charvát Luboš, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Cooperative instruction, Discussion, Skills demonstration, Task-based study method, Practicum
 • Team project (50/number of students) - 10 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Individual project (40) - 10 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 48 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
objasnit základní tábornické vědomosti a dovednosti a základy pobytu v přírodě
vysvětlit techniku jízdy na kole
professional skills
aplikovat základní tábornické vědomosti a dovednosti a základy pobytu v přírodě v praxi
předvést manipulaci s jízdním kolem a provést praktickou ukázku jízdy na kole
learning outcomes
professional knowledge
aplikovat základní tábornické vědomosti a dovednosti a základy pobytu v přírodě v praxi při modifikaci pohybových činností a her v přírodě pro žáky 1. stupně ZŠ
rozpoznat možnost vzniku krizových situací při pohybových aktivitách v přírodě a navrhnou jejich řešení
professional skills
samostatně navrhnout a realizovat řešení při zdokonalování odborných dovedností z oblasti pobytu v přírodě, turistiky a cykloturistiky
samostatně a odpovědně sestavit a přizpůsobit trasu pro pěší turistiku a cykloturistiku členům družstva a koordinovat činnost v týmu při její realizaci
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Practicum
Task-based study method
Skills demonstration
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Discussion
professional skills
Field trip
Skills demonstration
Practicum
Collaborative instruction
Individual study
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during field trip
Continuous assessment
Self-evaluation
professional skills
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
 • BÍLEK, F. a kol. Turistika mládeže. Olympia Praha, 1971.
 • HURYCHOVÁ, A. Turistika I.,II. PF UJEP Brno, 1975.
 • CHOUR,J. Receptář her. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-388-980-7.
 • KIRCHNER,J., HNIZDIL,J. Orientační hry nejen do přírody. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0798-5.
 • Neuman,J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha, 2000. ISBN 80-7178-391-9.
 • NEUMAN,J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 1999.
 • NEUMAN,J. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999.
 • ŠAFRÁNEK,J. Kolo pro děti a jejich rodiče. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-438-9.
 • Zapletal, Miloš. Velká encyklopedie her. Sv. 1., Hry v přírodě. Praha : Olympia, 1985.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter