Course: Summer Training Camp

« Back
Course title Summer Training Camp
Course code KTV/LVK
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zeman Radek, Mgr.
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
 • Charvát Luboš, Mgr.
 • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Course content
- interaction, cooperation, climbing, low and high rope, bike tourism, tourism, culture cognitive activity, orientation in terrain, orienteering, camper skills, sports games, games in summer nature, bivouacing

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Cooperative instruction, Discussion, Task-based study method, Lecture with visual aids, Field trip
 • Team project (50/number of students) - 4 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Describe basic metods of orientation in terrain.
professional skills
Demonstrate corresponding level of motor abilities ,prove basic motor skills related to stay and movement activities in summer nature.
learning outcomes
professional knowledge
popsat pojmy související s pobytem a pohybovými činnostmi v letní přírodě
professional skills
sestavit a přizpůsobit možnostem členů družstva trasu pro cyklistický orientační závod bike scorelauf
rozpoznat možnost vzniku krizové situace při pohybových aktivitách v letní přírodě a navrhnout její řešení
aplikovat teoretické a praktické znalosti pohybových činností v letní přírodě v orientačním závodě, bike scorelaufu a putování
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
professional skills
Field trip
Task-based study method
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Continuous assessment
Test
professional skills
Continuous assessment
Skills demonstration during field trip
Recommended literature
 • Moser, František. Pěší turistika. 2., dopln. vyd. Praha : Olympia, 1986.
 • Nejedlý, Petr; Harmach, Jaromír; Schlanger, Jiří. Táborové paragrafy : Prázdninové tábory. 1. vyd. Praha : Práce, 1993. ISBN 80-208-0267-3.
 • Ondřej, O. a kol. Rekreační sporty I. a II. Praha, 1988.
 • Sýkora, Bohuslav. Turistika a sporty v přírodě : Teorie a didaktika : Celost. vysokošk. učebnice pro posl. stud. oboru tělesná vých. a sport. 1. vyd. Praha : SPN, 1986.
 • Vosátka, Mirko. Tábornická encyklopedie. 1. vyd. Praha : MF, 1985.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer