Course: Summer Outdoor Course

« Back
Course title Summer Outdoor Course
Course code KTV/LOK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Skills demonstration, Practicum, Field trip
  • Practical training (number of hours) - 48 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 45 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Základní poznatky z oboru pohybu a pobytu v přírodě.
learning outcomes
Student je schopen aplikovat didaktické a metodické zásady letních outdoorových aktivit - orientace v terénu, turistika, cykloturistiky, základy horolezení a přežití ve volné přírodě. Uplatňuje zásady ochrany přírody, bezpečného pohybu v terénu v letním období, první pomoci.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Practicum
Field trip
Skills demonstration
assessment methods
Skills demonstration during field trip
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Recommended literature
  • Doležalová, Edita; Kučerová, Alena. Hry v přírodě a s přírodou. Praha : Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1142-9.
  • Foglová, Majka. Etapové hry v přírodě : tábory a školy v přírodě, zpestření pobytu v ozdravovnách, inspirace pro vedoucí skautských oddílů : [pro děti od 6 do 11 let]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-354-3.
  • Mourek, Daniel. Cykloturistika : současný stav a perspektivy v České republice. Vyd. 1. Praha : CzechTourism, 2011. ISBN 978-80-87560-00-6.
  • Neuman,J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha, 2000. ISBN 80-7178-391-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester