Course: Windsurfing Training Camp 1

« Back
Course title Windsurfing Training Camp 1
Course code KTV/KWS1
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Krásný Pavel, Mgr.
  • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Course content
-safety and rescue when WS -WS equipment, rigging sail -theory of riding WS (starting, departure, stopping, turns, riding in various courses to the wind) -racing tactics -one-day trip on WS,-practical final test "Olympic triangle".

Learning activities and teaching methods
Individual study, Lecture with visual aids, Field trip
  • Contact hours - 6 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 42 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
aplikovat základní znalosti teoretických předmětů do problematiky outdoorových disciplín
teoreticky ovládat první pomoc
professional skills
předvést dobrou úroveň plaveckých technik
prakticky ukázat základy první pomoci a dopomoci unavenému plavci
uplavat 200m souvisle
ovládat pohyb podobného charakteru (snowboarding, skateboarding) je výhodou
learning outcomes
professional knowledge
theoreticly explain of WS, rigging sail
teoreticky vysvětlit a zdůvodnit bezpečnostní postupy a pravidla vodní záchrany
professional skills
to practicaly show the basics of riding WS in all directions
to practicaly show basic turn up and down the wind
prakticky demonstrovat bezpečnostní postupy a pravidla vodní záchrany
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Individual study
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Lecture with visual aids
Field trip
assessment methods
professional knowledge
Test
Continuous assessment
professional skills
Skills demonstration during field trip
Self-evaluation
Recommended literature
  • Bezdíček, Jiří. Windsurfing. Olomouc : Votobia, 1994. ISBN 80-85885-01-8.
  • Pechman, Vít. Metodika nácviku jízdy na windsurfingu - videoprogram. Plzeň, 2013.
  • Růžička, Ivan. Základy techniky a metodiky windsurfingu. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. ISBN 80-7041-171-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer