Course: Canoeing and Rafting Training Camp

« Back
Course title Canoeing and Rafting Training Camp
Course code KTV/KVOT
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
 • Zeman Radek, Mgr.
 • Charvát Luboš, Mgr.
 • Bursová Marta, PaedDr. CSc.
 • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
 • Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
Content: 1. Theory and methodology of canoe riding on the calm and flowing water, for information on kayaking 2. Touring by water, organization and safety principles and rules 3. Basics of riding on raft boat on the wild water 4. Working with materials - maintenance, ecological aspects of touring by water and rafting 5. Rescue and self-rescue on the difficultness terrain to WW III.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, E-learning, Collaborative instruction, Skills demonstration, Individual study, Lecture with visual aids, Practicum, Field trip
 • Practical training (number of hours) - 48 hours per semester
 • unspecified - 5 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 5 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Používat znalosti z absolvovaných předmětů KTV/PL1, KTV/PL2, KTV/LVK kombinované s úrovní znalostí odpovídající výuce tělesné výchovy na středních školách.
professional skills
Používat a aplikovat dovednosti z absolvovaných předmětů KTV/PL1, KTV/PL2, KTV/LVK a dovednosti odpovídající výuce tělesné výchovy na středních školách.
learning outcomes
professional knowledge
používat základní teoretické znalosti z oblasti vodní turistiky, raftingu a záchrany na proudící vodě
rozeznat objektivní a subjektivní nebezpečí při vodní turistice
popsat a rozpoznat výzbroj a výstroj pro vodní turistiku a rafting
aplikovat základní organizační a právní normy důležité k provozování vodní turistiky na všech stupních škol
professional skills
používat základní záběrovou techniku na klidné a proudící vodě
rozeznat objektivní a subjektivní nebezpečí při vodní turistice
používat výzbroj a výstroj pro vodní turistiku a rafting
aplikovat základy záchrany osob a materiálu na proudící vodě a užívá základy první pomoci
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Practicum
Field trip
E-learning
Skills demonstration
Collaborative instruction
Individual study
professional skills
Practicum
Lecture
Field trip
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Bílý, Milan; Kračmar, Bronislav; Novotný, Petr. Kanoistika : technika jízdy, rafting, extrémní terény. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-9050-5.
 • Doležal, Tomáš. Základy kanoistiky a vodní turistiky : Skripta pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu. Praha : Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-389-8.
 • Jančar, Vojta; Novák, Ivan. Kilometráž českých a moravských řek : vodácký průvodce. Zlín : SHOCart, 1998. ISBN 80-7224-065-X.
 • PTÁČEK, P. Bezpečně na tekoucí vodě. Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80-86971-14-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer