Course: Team Games Training Camp

« Back
Course title Team Games Training Camp
Course code KTV/KSHER
Organizational form of instruction Course
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Charvát Luboš, Mgr.
  • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
  • Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
Organizing and management of tournaments in each sport game. Judging matches. Examples of individual sports games (frisbee, beach volleyball, streetball, squash, futsal, football tennis, badminton etc.).

Learning activities and teaching methods
Discussion, Skills demonstration, Textual studies, Practicum
  • Practical training (number of hours) - 30 hours per semester
  • Team project (50/number of students) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
zvládnut základní herní teorii na úrovni zápočtových požadavků ze všech sportovních her (viz. předměty bakalářského studia)
ovládat pravidla sportovních her (např. fotbal, futsal, streetbal, beach volejbal, stolní tennis, badminton a další)
professional skills
používat herní činnosti jednotlivce ve sportovních hrách
Aplikuje herní činnosti jednotlivce do samotné hry ve sportovních a netradičních sportovních hrách
learning outcomes
professional knowledge
rozhodovat utkání ve sportovních a netradičních sportovních hrách
vymezit herní systém turnaje
posoudit klady a zápory herních systémů turnaje a jejich časovou náročnost
professional skills
sestavit a vymezit pravidla a jejich změny pro turnaj ve sportovních a netradičních sportovních hrách
navrhnout a aplikovat časový harmonogram turnaje ve sportovních a netradičních sportovních hrách
řešit krizové situace při organizaci turnaje ve sportovních a netradičních hrách
teaching methods
professional knowledge
Textual studies
Discussion
Group discussion
professional skills
Project-based instruction
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Project
Group presentation at a seminar
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Recommended literature
  • Pravidla jednotlivých sportovních her.
  • Choutka, Miroslav. Sportovní hry. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972.
  • Skalický, Jiří; Vostracký, Zdeněk. Projektový management. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-590-1.
  • Stibitz, František. Sportovní hry. VII., Malá encyklopedie sportovních her. Praha : SPN, 1958.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer