Course: Snowboarding Training Camp

« Back
Course title Snowboarding Training Camp
Course code KTV/KSBZ
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
  • Zeman Radek, Mgr.
Course content
Methodological approach of training ride on snowboard for beginners. Theory of snowboarding.

Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, E-learning, Collaborative instruction, Cooperative instruction, Skills demonstration, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar, Field trip
  • Contact hours - 8 hours per semester
  • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 36 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 8 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
používat rozsahu znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole
professional skills
používat rozsahu dovednostíí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole
learning outcomes
professional knowledge
objasnit zálkadní orientaci v problematice snowboardingu (vznik, vývoj, technika jízdy, MTZ, bezpečnost, ...)
professional skills
používat základní dovednosti v oblasti snowboardingu (jízda na vleku, smýkaný oblouk, řezaný oblouk, skoky, překonávání terénních nerovností)
aplikovat základní dovednosti ve variabilních podmínkách jízdy na snowboardu
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture with a video analysis
Seminar
Field trip
E-learning
Skills demonstration
Collaborative instruction
Cooperative instruction
professional skills
Practicum
E-learning
Collaborative instruction
Individual study
Field trip
Lecture with a video analysis
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
professional knowledge
Test
Skills demonstration during practicum
professional skills
Skills demonstration during practicum
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • Binter, Lukáš. Snowboarding : alpská jízda, freestyle, freeriding. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-769-9.
  • LOUKA, O., VEČERKA, M. Snowboarding.. Praha, Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1378-.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 3 Winter