Course: Fundamentals of Kinesiology

« Back
Course title Fundamentals of Kinesiology
Course code KTV/KIN
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Course content
1. Introduction, structure of study. 2. Kinanthropology as a field of study, information databases. 3. Object of Kinanthropology. 4. Methods of Kinanthropology. 5. Structure of Kinanthropology. 6. Human motion. human motorics. 7. Physical activity as a determinant of human development. 8. Physical culture. 9. Physical exercises, structural aspect of exercise. 10. Processual aspect of exercise. 11. Final aspect of exercise, motor product, physical efficiency.

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Task-based study method, Individual study, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for laboratory testing; outcome analysis (1-8) - 6 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student should have fundamental knowlege in domain of social and natural sciences at level of secondary education.
learning outcomes
Students can: - use fundament terms, - describe fields of Kinanthropolgy, - distinguish different kinds of human motion, - describe the structure of physical exercises, - differentiate in methods of assessment of human movement, - search in information databases, - write paper.
teaching methods
Lecture
Seminar
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Individual study
assessment methods
Test
Seminar work
Continuous assessment
Recommended literature
 • Česká kinantropologie : časopis vědecké společnosti kinantropologie. Praha : Česká kinantropologická společnost, 1997.
 • Blahuš, P. Kinantropologie na Univerzitě Karlově.. Těl. Vých. Mlád. 1993, č. 7, s. 17-23. 1993.
 • Dobrý, Lubomír. Analýza didaktické interakce v tělesné výchově. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-334-2.
 • Hercig, Stanislav. Základy kinantropologie pro studující učitelství tělesné výchovy. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1994. ISBN 80-7043-116-4.
 • SVATOŇ, V. Tradiční a nové sporty a pohybové aktivity mládeže a dospělých. Česká kinantropologie, 5, 2001, č. 1, s. 55-58.
 • Svoboda, Bohumil; Hošek, Václav. Aktuální otázky kinantropologie : Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti : Určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-650-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 1 Winter