Course: Gymnastics Training Camp

« Back
Course title Gymnastics Training Camp
Course code KTV/KG
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
 • Kalistová Petra, Mgr.
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
 • Charvát Luboš, Mgr.
 • Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Exercise the shapes of sports gymnastics, acrobatics and the higher difficulty-exercises on tools, 2. Modern forms of gymnastics and exercise selected fighting sports a higher difficulty. The basics of martial dances capoeira, 3. Creation of choreography of the modern movement forms of Assembly and movement. Sports gymnastics exercise shapes higher difficulty-acrobatics and exercises on tools, 4. Gymnastics games and competitions. Preparation of the model in sports gymnastics (dvojboj winning the pairs), 5. In gymnastickém dvojboji racehorse.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Cooperative instruction, Discussion, Skills demonstration, Individual study
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
aktivně používat gymnastické názvosloví základní a sportovní gymnastiky
vysvětlit a princip dopomoci a záchrany při nácviku již zvládnutých pohybových dovedností
professional skills
předvést cvičební tvary v rozsahu rytmické gymnastiky a gymnastického víceboje absolvovaného v rámci předmětu KTV/GYM1
learning outcomes
professional knowledge
aktivně používat terminologii a názvosloví cvičebních tvarů moderní gymnastiky, vybraných úpolů, sportovní gymnastiky a moderních pohybových forem
vytvořit a popsat volné sestavy osvojených cvičebních tvarů SG v rámci absolvovaného modelového závodu
aplikovat znalosti a dovednosti různých druhů gymnastiky v části kurzu s herně gymnastickým obsahem
professional skills
aplikovat teoretické a praktické znalosti metodiky nácviku, dopomoci a záchrany při osvojování nových pohybových dovedností SG, MG, MPF a úpolů
předvést technicky správně volné sestavy osvojených cvičebních tvarů SG v rámci absolvovaného modelového závodu
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Individual study
Discussion
professional skills
Skills demonstration
Practicum
Multimedia supported teaching
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
professional skills
Skills demonstration during practicum
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
 • Fejtek, Jiří; Mazurovová, Zuzana. Předsportovní průprava. Praha : Olympia, 1990.
 • Jastrjembskaia, Nadejda. Rhythmic gymnastics. Champaign, 1999. ISBN 0-88011-710-9 .
 • Kos, Bohumil. Zábavná cvičení. Praha : Olympia, 1992. ISBN 80-7033-180-1.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1006-4.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1733-6.
 • Krištofič, Jaroslav. Pohybová příprava dětí. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1636-4.
 • Malmberg, Eric. Gymnastics fun and games. Champaign, 1999. ISBN 0-88011-710-9 .
 • Perič, Tomáš. Sportovní příprava dětí 2 : zásobník cvičení. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4219-9.
 • Perič, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4218-2.
 • Svatoň, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou : Metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1992.
 • Svatoň Vratislav, Libra Miroslav. Gymnastika. Akrobacie a cvičení na nářadí. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1997. ISBN 80-205-0542-3.
 • Svatoň, Vratislav; Zámostná, Alena. Gymnastika : Metodické listy cvičení v akrobacii a na nářadí. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1993. ISBN 80-900925-9-4.
 • Zítko, M., Chrudimský, J. Akrobacie. Praha: ČASPV, 2006.
 • Zítko, Miroslav. Skoky z malé trampolíny. Praha : Sport pro všechny, 1997. ISBN 80-902509-1-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer