Course: Skating and Ice Hockey Training Camp

« Back
Course title Skating and Ice Hockey Training Camp
Course code KTV/KBRLH
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
 • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
 • Charvát Luboš, Mgr.
 • Kalistová Petra, Mgr.
 • Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
Technique and methodology of basic skating and basics of ice hockey, figure and speed skating. Didactic-organizational forms in collective education of skating and ice hockey. History of skating, ice hockey, figure and speed skating. Professional terminology, methodology of practice and rules of individual sports disciplines.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Lecture with visual aids, Practicum
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 44 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
describe basic terms from area of skating and ice hockey.
professional skills
prokázat odpovídající úroveň motorických schopností
provést základní pohybové dovednosti související s bruslením a ledním hokejem
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit pojmy a teoretické poznatky z oblasti historie bruslení a bruslařských sportů, teorie a metodiky základního bruslení a ledního hokeje, pravidel a systematiky ledního hokeje, základních poznatků z oblasti kraso- a rychlobruslení
professional skills
provést praktické dovednosti techniky jednotlivých prvků základního bruslení
používat pohybové dovednosti uplatňující se v ledním hokeji (muži, ženy pouze informativně), nejjednodušší prvky krasobruslení ( ženy, muži pouze informativně) a rychlobruslení na krátké dráze.
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Multimedia supported teaching
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Collaborative instruction
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Practical exam
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Pravidla ledního hokeje : Platné od 1. července 1986. 7., přeprac. vyd. Praha : Olympia, 1986.
 • Bukač, Luděk. Intelekt, učení, dovednosti & koučování v ledním hokeji : komprehenzivní pohled na utkání, trénink a rozvoj individuálního herního výkonu. 1. vyd. Praha : Olympia, 2005. ISBN 80-7033-896-2.
 • Hrázská, Gabriela. Krasobruslení : škola bruslení, choreografie, pravidla, vybavení, trénink. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-0984-8.
 • Kostka, Vladimír; Bukač, Luděk; Šafařík, Vladimír. Lední hokej : teorie a didaktika : celost. vysokošk. učebnice pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. 1. vyd. Praha : SPN, 1986. ISBN null.
 • Pavliš, Zdeněk. Příručka pro trenéry ledního hokeje. I. část, Přípravka - 1.-3. třída : příprava na ledě. 1. vyd. [Praha] : Český svaz ledního hokeje, 1998. ISBN 80-238-2194-6.
 • Pavliš, Zdeněk. Příručka pro trenéry ledního hokeje. II. část, Přípravka - 4.-5. třída : příprava na ledě. 1. vyd. [Praha] : Český svaz ledního hokeje, 2000. ISBN 80-238-5831-9.
 • Pavliš, Zdeněk. Příručka pro trenéry ledního hokeje. III. část, Žákovské kategorie 6.-9. tříd : příprava na ledě. 1. vyd. [Praha] : Český svaz ledního hokeje, 2002. ISBN 80-238-8645-2.
 • Perič, Tomáš. Lední hokej : trénink budoucích hvězd. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0472-2.
 • Šafařík, Vladimír. Teorie a metodika bruslení. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Winter