Course: IT Media, Presentation

« Back
Course title IT Media, Presentation
Course code KTV/ITMP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Course content
The seminar focused on the use of IT, mutimedia and software. A detailed analysis with regard to the application in field of study. Emphasis on practical knowledge and its application in practice. 1.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Skills demonstration, Seminar classes, Individual study, Students' self-study, Textual studies, Seminar
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 12 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v základní IT a multimediální problematice
ovládat gramatiku a stylistiku ČJ na maturitní úrovni
sestavit přehled o základní systémové struktuře počítačových programů
professional skills
používat základní úkony při práci s PC a multimédii
používat programy Word, Excel a PowerPoint na základní uživatelské úrovni
disponovat základními poznatky o práci s grafikou na PC
learning outcomes
professional knowledge
disponovat přehledem o aktuálních počítačových a multimediálních aplikacích
používat internetové zdroje včetně dostupných databází
disponovat se základními právními aspekty spojenými s využitím internetu a multimédií
professional skills
aplikovat teoretické poznatky v praxi
vytvořit prezentaci v PowerPointu včetně grafických úprav
používat multimediální aplikace
aplikovat export/ import multimediálních dat
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Multimedia supported teaching
Textual studies
Skills demonstration
Collaborative instruction
Students' self-study
Individual study
Students' portfolio
Seminar classes
professional skills
Lecture with visual aids
Practicum
Multimedia supported teaching
Project-based instruction
Group discussion
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
professional skills
Practical exam
Skills demonstration during practicum
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Project
Recommended literature
 • Bertelsmann Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung. Studium Online, Hochschulentwicklung durch neue Medien,. Gütersloh.
 • Ghercik, J. - Šimek, T. Power Point a prezentace. GCOMP, Praha, 1998. ISBN 8085649403.
 • Hüther, J. Grundbegriffe Medienpädagogik;. München: KöPäd-Verl.,, 1999.
 • Katolická, Barbora. Elektronické informační zdroje pro uživatele na ZČU v Plzni. Informační bulletin CIV ISBN 80-7082-691-6 (2001). 2001.
 • Klement, Milan. Grafické programy a multimédia - AutoCAD 2000. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0606-3.
 • Papík, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha : Velryba, 2011. ISBN 978-80-85860-22-1.
 • Pecinovský, Josef. PowerPoint 2007. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1960-3.
 • Schell, Fred; Stolzenburg, Elke; Theunert, Helga. Medienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. München : Kopäd Verlag, 1999. ISBN 3-929061-38-4.
 • Sokolowsky,P.,Šedivá,Z. Multimédia současnost budoucnosti. Praha, Grada, 1994.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester