Course: Mountaineering 1

« Back
Course title Mountaineering 1
Course code KTV/HOR
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Charvát Luboš, Mgr.
 • Zeman Radek, Mgr.
 • Kříž Karel, Mgr.
Course content
Content: 1. Basic climbing movement 2. Knotting and belay in a way tope rope 3. Roping down 4. Interruption of a return point and belay on the standpint 5. Use of basic knots 6. Leading of way out

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Skills demonstration, Lecture with visual aids, Practicum
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 20 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
používat znalosti na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole, zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě
professional skills
používat dovednostii na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit teorii skalního lezení a principy lezení na umělých stěnách, objasnt bezpečnostní principy pohybu v lezeckém terénu a posoudit obtížnost konkrétního terénu s ohledem na bezpečnost a volbu MTZ
professional skills
používat základy bezpečného jištění na umělé stěně a skalách, aplikovat dovednosti v proměnlivých podmínkách skalního terénu, aplikovat principy základního lezeckého pohyb, rozeznat a správně užívat základní jistící pomůcky
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Practicum
Skills demonstration
Collaborative instruction
assessment methods
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during practicum
Test
professional skills
Skills demonstration during field trip
Self-evaluation
Recommended literature
 • Horolezectvo : encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Šport, 1989. ISBN 80-7096-015-9.
 • Dieška, Ivan. Horolezectvo zblízka. 1. vyd. Bratislava : Šport, 1984.
 • Hattingh, Garth. Horolezectví. České vyd. 1. Praha : Svojtka & Co., 1999. ISBN 80-7237-053-7.
 • Procházka, Vladimír. Horolezectví. 1., přeprac. vyd. Praha : Olympia, 1990. ISBN 80-7033-037-6.
 • RŮŽIČKA, J. a ŠILHAN, F. Jištění je jistota. Brno Montana, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Summer