Předmět: Horolezectví

« Zpět
Název předmětu Horolezectví
Kód předmětu KTV/HOR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Charvát Luboš, Mgr.
 • Zeman Radek, Mgr.
 • Kříž Karel, Mgr.
Obsah předmětu
1. základní lezecký pohyb 2. navazování a jištění způsobem tope rope 3. slaňování 4. rušení vratného bodu a jištění na stanovišti 5. používání základních uzlů 6. vedení výstupu jako prvolezec

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Demonstrace dovedností, Přednáška s demonstrací, Cvičení
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 13 hodin za semestr
 • Účast na exkurzi [reálný počet hodin - max. 8h/den] - 20 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 26 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
používat znalosti na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole, zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě
Odborné dovednosti
používat dovednostii na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole
Výsledky učení
Odborné znalosti
vysvětlit teorii skalního lezení a principy lezení na umělých stěnách, objasnt bezpečnostní principy pohybu v lezeckém terénu a posoudit obtížnost konkrétního terénu s ohledem na bezpečnost a volbu MTZ
Odborné dovednosti
používat základy bezpečného jištění na umělé stěně a skalách, aplikovat dovednosti v proměnlivých podmínkách skalního terénu, aplikovat principy základního lezeckého pohyb, rozeznat a správně užívat základní jistící pomůcky
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s demonstrací
Cvičení
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Hodnotící metody
Demonstrace dovedností při praxi
Demonstrace dovedností při cvičení
Test
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při praxi
Autoevaluace
Doporučená literatura
 • Horolezectvo : encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Šport, 1989. ISBN 80-7096-015-9.
 • Dieška, Ivan. Horolezectvo zblízka. 1. vyd. Bratislava : Šport, 1984.
 • Hattingh, Garth. Horolezectví. České vyd. 1. Praha : Svojtka & Co., 1999. ISBN 80-7237-053-7.
 • Procházka, Vladimír. Horolezectví. 1., přeprac. vyd. Praha : Olympia, 1990. ISBN 80-7033-037-6.
 • RŮŽIČKA, J. a ŠILHAN, F. Jištění je jistota. Brno Montana, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Letní