Course: Artistic Gymnastics 2

« Back
Course title Artistic Gymnastics 2
Course code KTV/GYM2
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
 • Kalistová Petra, Mgr.
Course content
Specialized gymnastics training (strengthening, reflection, rovnováhová, Rotary drills, etc.) Acrobatic exercise greater difficulty (combination, modification, links and reports) Exercises on the horizontal bar dosažné and doskočné (the combination, modification, links and reports) Přeskoková training, flashover Equilibrium training exercises-balance beam (women), rings (men), (the combination, modification, links and reports) Use of the same amount on both uneven bars žerdí (men) and the unequal amount of žerdí (women) (in combination, modification, links and reports) Jumps from a springboard directly and groundbreaking Fitness and compensatory exercises in gymnastics The binding elements and creation of reports

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Cooperative instruction, Skills demonstration, Practicum
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
používat gymnastické názvosloví cvičení akrobatických a na nářadí, poloh a pohybů těla a jeho částí
vysvětlit podstatu a význam dopomoci a záchrany poskytované při nácviku pohybových dovedností absolvovaných v předmětu KTV/GYM1
professional skills
předvést cvičební tvary v rozsahu gymnastického víceboje absolvovaného v rámci předmětu KTV/GYM1
learning outcomes
professional knowledge
používat názvosloví gymnastických cvičebních tvarů vyšší obtížnosti v rozsahu gymnastického víceboje
aplikovat teoretické a praktické znalosti metodiky nácviku, dopomoci a záchrany při osvojování nových gymnastických pohybových dovedností
professional skills
sestavit a předvést volné sestavy osvojených cvičebních tvarů v rozsahu gymnastického víceboje
předvést samostatně a správně poskytnutí dopomoci u vybraných cvičebních tvarů sportovní gymnastiky
teaching methods
professional knowledge
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Group discussion
Students' self-study
professional skills
Skills demonstration
Collaborative instruction
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
professional skills
Skills demonstration during practicum
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
 • Appelt, Karel; Libra, Miroslav. Gymnastické názvosloví : cvičení prostná a akrobatická. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-714-3.
 • Fejtek, Jiří; Mazurovová, Zuzana. Předsportovní průprava. Praha : Olympia, 1990.
 • Kos, Bohumil. Zábavná cvičení. Praha : Olympia, 1992. ISBN 80-7033-180-1.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1006-4.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastika. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0661-5.
 • Krištofič, Jaroslav. Pohybová příprava dětí. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1636-4.
 • Krištovič, Jaroslav. Fyzikální aspekty sportovní techniky : Kinematická analýza vybraných cvičení ze sportovní gymnastiky. l. vyd. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-130-7.
 • Perič, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4218-2.
 • Svatoň, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou : Metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1992.
 • Svatoň Vratislav, Libra Miroslav. Gymnastika. Akrobacie a cvičení na nářadí. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1997. ISBN 80-205-0542-3.
 • Svatoň, Vratislav; Zámostná, Alena. Gymnastika : Metodické listy cvičení v akrobacii a na nářadí. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1993. ISBN 80-900925-9-4.
 • Zítko, Miroslav. Akrobacie I. od kotoulu po přemet. Plzeň : Videosport, 2000.
 • Zítko, Miroslav; Chrudimský, Jan. Akrobacie. 2., rozš. vyd. Praha : Česká asociace sport pro všechny, 2006. ISBN 80-86586-17-0.
 • Zítko, Miroslav. Skoky z malé trampolíny. Praha : Sport pro všechny, 1997. ISBN 80-902509-1-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 3 Winter