Course: Gymnastics

« Back
Course title Gymnastics
Course code KTV/GYM1
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
 • Kalistová Petra, Mgr.
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
Sports gymnastika1: 1. Opening hours organization, credit requirements, literature, lessons on work safety, 2. Gymnastic training (strengthening, reflection, rovnováhová, Rotary drills, etc.), 3. Acrobatic exercise (combination, modification, links and reports), 4. Exercises on the Trapeze (combination, modification, links and reports), 5. Přeskoková training, flashover, 6. Equilibrium training exercises-balance beam (women), parallel bars (men), (the combination, modification, links and reports), 7. Use the circles (the combination, modification, links and reports), 8. Jumps from a springboard directly and groundbreaking, 9. Exercises on the rope and pole-climbing, 10. Fitness and compensatory exercises in gymnastics, 11. -13. The binding elements and creation of reports. Motoricko-functional preparation: 1. Opening hours-credit requirements, organizations, literature, lessons about safety during exercise. The structure of the specialized training of teaching units, 2. Strengthening training, 3. Support and training is hanged, 4. The development of reaktibility, 5. -6. Reflection and preparation of doskoková, 7-8. The development of joint mobility, 9.-10. Balance and Rotary preparation, 11. Development of force dexterity, 12. Development of rhythmic ability., 13. The development of coordination, upper and lower extremities. Rhythmic gymnastics 1: 1. Introduction to the study, content, literature, credit requirements. Theory of music and musical-movement 2. Expression of rhythm (various lengths not) movement on the site, the movement of the space-walk, run, rhythmic games, 3. Movement-staccato and legato in the music. Movement dynamics of the music played. Movements of the arms, 4. Dynamic arc. The pace of the movement. The movements of the head and torso, 5. The movements of the lower limbs. Technique exercises without equipment-walk, run, 6. Technique dance steps, 7. Technique exercises without equipment-jumps, the equilibrium shapes, turnovers, 8. -9. Training report without utensils on the music, 10. 11. Technique exercises of skipping rope exercises, 12. Technique exercises with Hoop and Ribbon, 13. Implementation of the practical requirements of credit report without utensils.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Cooperative instruction, Skills demonstration, Self-study of literature, Practicum
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
užívat gymnastické názvosloví základní gymnastiky
vysvětlit pravidla posilování a protahování dodržovaná při cvičení základní gymnastiky
professional skills
provést cvičební tvary v rozsahu absolvovaného předmětu Základní gymnastika
learning outcomes
professional knowledge
užívat názvosloví gymnastických cvičebních tvarů cvičení prostných a na nářadí
vysvětlit základní pojmy z motoricko-funkčního tréninku
professional skills
provést základní přeskoky přes švihadlo a společně nacvičovanou sestavu bez náčiní na hudbu
navrhnout vlastní příklady pohybového vyjádření základních hudebních veličin
provést sestavy osvojených cvičebních tvarů v rozsahu gymnastického víceboje
aplikovat teoretické a praktické znalosti metodiky nácviku, dopomoci a záchrany při osvojování nových gymnastických pohybových dovedností
aplikovat získané teoretické znalosti i praktické dovednosti do cvičební či tréninkové jednotky
sestavit pohybový program s využitím cvičení z motoricko-funkčního tréninku u vybraného sportovního odvětví
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Collaborative instruction
One-to-One tutorial
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
Continuous assessment
Self-evaluation
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Appelt, Karel; Libra, Miroslav. Gymnastické názvosloví : cvičení prostná a akrobatická. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-714-3.
 • Horáková, D., Kostková, J. Rytmická gymnastika. Praha : Olympia, 1990. ISBN 80-7033-030-9.
 • Kos, Bohumil. Zábavná cvičení. Praha : Olympia, 1992. ISBN 80-7033-180-1.
 • Krapková, Hana. Rytmická gymnastika a současné gymnastické aktivity s hudbou ve školní tělesné výchově. 1. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. ISBN 80-7067-482-2.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1006-4.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1733-6.
 • Krištofič, Jaroslav. Pohybová příprava dětí. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1636-4.
 • Malmberg, Eric. Gymnastics fun and games. Champaign, 1999. ISBN 0-88011-710-9 .
 • MIHULE, J., ŠŤASTNÁ, D. Rytmická gymnastika.. Praha: Karolinum,, 1993.
 • Perič, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4218-2.
 • Svatoň, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou : Metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1992.
 • Svatoň Vratislav, Libra Miroslav. Gymnastika. Akrobacie a cvičení na nářadí. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1997. ISBN 80-205-0542-3.
 • Svatoň, Vratislav; Zámostná, Alena. Gymnastika : Metodické listy cvičení v akrobacii a na nářadí. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1993. ISBN 80-900925-9-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer