Course: Gymnastics Through Games

« Back
Course title Gymnastics Through Games
Course code KTV/GHR
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
 • Kalistová Petra, Mgr.
Course content
Game tutorial: 1. Introduction, literature, credit requirements, safety in teaching gymnastics. Non-traditional forms of teaching gymnastics, 2. Improve gymnastic skills through games, 3. -4. Acrobatic exercise of individuals, couples and groups, 5. -7. The use of additional tools in the gymnastic lessons, 8. Motivational aspects of the introductory sections and in the busy hours, 9. Obstacle courses using gymnastics tools, 10. Use the Gymnastics equipment for the development of skills, 11. Games and competitions in hours with gymnastice content, 12. -13. Models creatively-oriented teaching units in hours with a gymnastics content. Relaxation exercises: 1. Introduction, literature, credit requirements, safety in the classroom, characteristics of relaxation exercises, 2-5. The exercise focused on the stretching of individual muscle groups, 6. -7. Relaxation and release exercise, 8. 10. Basics and examples of power yoga and fitnessjógy, 11. -13. Making blocks and ties stretching and relaxation exercises.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Skills demonstration, Practicum
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
užívat gymnastické názvosloví základní a sportovní gymnastiky
professional skills
provést cvičební tvary v rozsahu gymnastického víceboje absolvovaného v rámci předmětu KTV/ZG a KTV/GYM1
používat dopomoc a záchranu poskytovanou při nácviku již zvládnutých pohybových dovedností
learning outcomes
professional knowledge
užívat znalosti relaxačních a protahovacích cvičení
používat znalosti různých druhů gymnastiky ve VJ s herně gymnastickým obsahem
professional skills
navrhnout 10 her s využitím gymnastických cvičení, nářadí, náčiní
ověřit motivační faktor her při výuce gymnastiky
aplikovat znalosti relaxačních a protahovacích cvičení do různých cvičebních bloků a celků
aplikovat znalosti a dovednosti různých druhů gymnastiky ve VJ s herně gymnastickým obsahem
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Cooperative instruction
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Blahušová, Eva. Pilates & jóga pro sportovce. Vyd. 1. Praha : Olympia, 2008. ISBN 978-80-7376-086-1.
 • Blahušová, Eva. Pilates pro rehabilitaci : zdravé cvičení bez bolesti. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3307-4.
 • Buzková, Klára. Fitness jóga : harmonické cvičení těla i duše. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1525-2.
 • Buzková, Klára. Strečink : 240 cvičení pro dokonalé protažení celého těla. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1342-X.
 • Kos, Bohumil. Zábavná cvičení. Praha : Olympia, 1992. ISBN 80-7033-180-1.
 • Krejčík, Václav. Powerjóga : dynamické cvičení budoucnosti : fitness pro ženy a muže každého věku. Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2003. ISBN 80-249-0205-2.
 • Krejčík, Václav. Powerjóga : nová cesta. 1. vyd. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4757-6.
 • Krejčík, Václav. Zdravý život s powerjógou.. Praha: Ikar,, 2005.
 • Nelson, Arnold G.; Kokkonen, Jouko. Strečink na anatomických základech. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2784-4.
 • Stackeová, Daniela. Relaxační techniky ve sportu : [autogenní trénink, dechová cvičení, svalová relaxace]. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3646-4.
 • Svatoň, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou : Metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1992.
 • Svatoň, Vratislav; Zámostná, Alena. Gymnastika : Metodické listy cvičení v akrobacii a na nářadí. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1993. ISBN 80-900925-9-4.
 • Zítko, Miroslav; Skopová, Marie. Fit sestavy : protahovací, relaxační, posilovací, mobilizační. 1. vyd. Praha : Olympia, 1999. ISBN 80-7033-609-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter