Course: Acrobat. Gymn. and Gymnastics for Fitnes

« Back
Course title Acrobat. Gymn. and Gymnastics for Fitnes
Course code KTV/GAK
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
Basics of acrobatics of individuals, pairs and groups. Practice of acrobatic elements and lines of higher difficulty. Jumps on small and big trampoline. Gymnastic strengthening exercises in physical education. Gymnastic specialized preparations, strengthening of individual muscle groups without and with use of hand apparatuses and on equipments. Methodical-organizational forms of fitness gymnastics.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Skills demonstration, Practicum
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
užívat gymnastické názvosloví základní a sportovní gymnastiky
vymezit pravidla posilování a protahování dodržovaná při cvičení základní gymnastiky
professional skills
provést akrobatické cvičební tvary v rozsahu absolvovaného předmětu KTV/GYM1
užívat dopomoc a záchranu poskytovanou při nácviku již zvládnutých pohybových dovedností
learning outcomes
professional knowledge
používat názvosloví akrobatických cvičebních tvarů vyšší obtížnosti
professional skills
sestavit a provést akrobatické řady z osvojených cvičebních tvarů
navrhnout sestavit a provést kruhový provoz na posílení všech tělesných partií s využitím cvičení gymnastické průpravy
aplikovat teoretické a praktické znalosti metodiky nácviku, dopomoci a záchrany při osvojování nových gymnastických pohybových dovedností
aplikovat teoretické a praktické znalosti základní a kondiční gymnastiky v jiných sportovních odvětvích
teaching methods
Practicum
Skills demonstration
Cooperative instruction
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
professional skills
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Fejtek, Jiří; Mazurovová, Zuzana. Předsportovní průprava. Praha : Olympia, 1990.
 • Kos, Bohumil. Kondiční gymnastika : základních cvičení. Praha : Olympia, 1977.
 • Kos, Bohumil; Wálová, Zlata. Kondiční gymnastika : Určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu. 4. vyd. Praha : SPN, 1983.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1006-4.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastika. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0661-5.
 • Krištovič, Jaroslav. Fyzikální aspekty sportovní techniky : Kinematická analýza vybraných cvičení ze sportovní gymnastiky. l. vyd. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-130-7.
 • Pavlík, Josef. Sportovní gymnastika. Brno, 1999. ISBN 80-210-2024-5 .
 • Svatoň Vratislav, Libra Miroslav. Gymnastika. Akrobacie a cvičení na nářadí. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1997. ISBN 80-205-0542-3.
 • Zítko, Miroslav. Akrobacie I. od kotoulu po přemet. Plzeň : Videosport, 2000.
 • Zítko, Miroslav. Akrobacie. Praha : Sport pro všechny, 1998. ISBN 80-902509-0-4.
 • Zítko, Miroslav; Chrudimský, Jan. Akrobacie. 2., rozš. vyd. Praha : Česká asociace sport pro všechny, 2006. ISBN 80-86586-17-0.
 • Zítko, Miroslav. Skoky z malé trampolíny. Praha : Sport pro všechny, 1997. ISBN 80-902509-1-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Summer