Course: Fitness

« Back
Course title Fitness
Course code KTV/FIT
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Course content
Problems of fitness and wellness. Health preventive importance of strengthening. Entrance diagnostics of movement apparatus; kinesiology. Strengthening of back muscles; deep stabilization system. Strengthening of chest muscles; pectoral muscles. Strengthening of shoulder and arm muscles. Strengthening of pelvis muscles; gluteal muscles. Strengthening of leg muscles I. Strengthening of leg muscles II. Strengthening of abdominal muscles. Creation of exercises plans. Aerobic training and regeneration in fitness. Regeneration and stretching in fitness. Nutrition in fitness. Specificity of strengthening of youth, women and seniors. Methodology of exercise of beginners and advanced.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Students' self-study, Practicum
 • Practical training (number of hours) - 8 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
knowledge from human anatomy and physiology studied at the university
insight to problems of health weakening and health physical education
professional skills
vhodně aplikovat vstupní posturální diagnostiku a správně vyhodnotit základní vstupní pohybový stav klienta
interest in problems of health strengthening and personal experience with exercising in fitness center
learning outcomes
professional knowledge
theoretically comprehend basic problems of exercising in fitness centers
analyzovat vstupní informace a vytvořit a obhájit individuálně přizpůsobený pohybový program podle stanovených kritérií
professional skills
prakticky obsáhnout základní problematiku cvičení ve fitness centrech
na základě vstupní diagnostiky předvést, upravit a řídit individuálně přizpůsobený pohybový program podle stanovených kritérií
reagovat na potřeby klienta, indikovat a kontraindikovat zatížení a upravit provedení podle zásad prevence vzniku zranění
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
Task-based study method
professional skills
Practicum
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Continuous assessment
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Recommended literature
 • Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha : Grada, 1997. ISBN 80-7169-384-7.
 • STACKEOVA, D. Fitness-metodika cvičení ve fitness centrech. Praha Karolinum, 2006.
 • STACKEOVA, D. Fitness programy teorie a praxe. Praha Galén, 2008.
 • Stackeová Daniela. Relaxační techniky ve sportu. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3646-4.
 • Tlapák, P. Tonus.
 • Tlapák, P. Tvarování těla pro muže i ženy. Praha : ARSCI, 1999. ISBN 80-86078-00-0.
 • Tlapák Petr. Posilování kloubní kondice. Praha, 2014. ISBN 978-80-7420-037-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester