Course: Methodology of Physical Education

« Back
Course title Methodology of Physical Education
Course code KTV/DTVMS
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
The 6th part of the state final exam of the study major "Education for kindergartens" contains exam from Didactics of physical education. This part is compulsory-facultative. Student chooses among KHK/DHVMS, KVK/DVVMS, KTV/DTVMS a KAT/DPVMS.

Learning activities and teaching methods
Discussion
prerequisite
professional knowledge
Gaining specified number of credits in given structure of compulsory and compulsory-facultative subjects.
learning outcomes
Students prove by passing the exam that they are able to identify key pieces of knowledge of studied major, to put them to mutual relationship and apply them to solving real life problems.
teaching methods
Discussion
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Odborné časopisy - TVSM.
 • Adamírová, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Praha, 1996.
 • Appelt, K. Názvosloví pro cvičitele. Praha, 1990.
 • Bursová, M. Kompenzační cvičení . Praha, 2005.
 • Bursová, M., Rubáš, K. Základy teorie tělesných svičení . Plzeň, 2001.
 • Držalová, A. Jak plánovat a efektivně pracovat s předškolními dětmi . Plzeň, 2000.
 • Dvořáková, H. Cvičíme a hrajeme si. Olomouc, 1995.
 • Dvořáková, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha, 2006.
 • Dvořáková, H. a kol. Tělesná výchova v MŠ. Praha, 1989.
 • Hájková, J. - Vejražková, D. Základní gymnastika. Praha, 1994.
 • Juklíčková - Krestová, Z. a kol. Pohybové hry předškolního věku. Praha, 1985.
 • Kouba, V. Motorika dítěte. České Budějovice, 1995.
 • Mužík, V. Didaktika TV pro 1. stupeń ZŠ. Brno, 1993.
 • Mužík, V. a Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc, 1997.
 • Osvaldová, V. Hravě v rytmu a pohybu. Plzeň, 1995.
 • Trojovská, D., Rusnoková, L. Hravě v psychomotirice. Plzeň, 1994.
 • Volfová, H. Hravé cvičení pro děti. Plzeň, 2006.
 • Volfová, H. Rozcvičky v mateřské škole. 1998.
 • Volfová, H. Rozcvičky v MŠ II. . Plzeń, 1998.
 • Volfová, H., Kolovská, I. Předškoláci v pohybu 2.. Praha, 2009.
 • Volfová, H., Kolovská, I. Předškoláci v pohybu. Praha, 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer