Course: Diagnostics of Movement Activity

« Back
Course title Diagnostics of Movement Activity
Course code KTV/DPA
Organizational form of instruction Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Laboratory work, Task-based study method, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
  • Contact hours - 39 hours per semester
  • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Základní poznatky z antropomotoriky, teorie testů, fyziologie zátěže.
learning outcomes
Student aplikuje v konkrétních situacích diagnostiku pohybových aktivit, dokáže používat přístroje k zjišťování intenzity a objemu pohybových aktivit. Využívá v praxi poznatky o sběru dat, jejich zpracování a vyhodnocení.
teaching methods
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Laboratory work
Task-based study method
assessment methods
Test
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • Frömel, Karel. Pohybová aktivita v životě člověka průběžná výzkumná zpráva o řešení projektu v rámci "Výzkumných záměrů" za rok 2002 : identifikační kód výzkumného záměru: CEZ:J14/98:155100015. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003.
  • Hošek, Petr. Racionální pohybová aktivita a zdraví - různá onemocnění, různé mechanismy účinku. MEDI 98. Prevence v medicíně Plzeň : Lékařská faku. 1998.
  • Kudláček, Vlastimil. Pohybová aktivita obyvatel České republiky z hlediska organizovanosti, provozování a přání. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Pedagog. 2005.
  • Sigmund, Erik. Pohybová aktivita dětí a jejich integrace prostřednictvím 60 pohybových her. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-74-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester