Course: Methodol.of Non-traditional Team Games

« Back
Course title Methodol.of Non-traditional Team Games
Course code KTV/DNHZS
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Charvát Luboš, Mgr.
Course content
Teaching demonstrations of students at lessons. Analysing and clasifying student's performance of teaching demonstration.

Learning activities and teaching methods
Internship, Practicum
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
  • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
To know a theory and methodics of NTGs (nontraditional games) from bachelors study (see subjects KTV/SH2 and KTV/NSH3).
professional skills
Ovládat herní činnosti v jednotlivých netradičních hrách
Aplikovat didaktické dovednosti do výuky TV.
learning outcomes
professional knowledge
aplikovat vědomosti získané při didaktických výstupech v reálné praxi při výuce sportovních her na základní škole
sestavit vyučovací jednotku s důrazem na netradiční sportovní hry
professional skills
vést školní kolektiv při výuce tělesné výchovy
provést kolektiv metodickou řadou při výuce herních činností v netradičních hrách
vysvětlit pravidla vybraných netradičních her a navrhnout vhodnou modifikaci v závislosti na úrovni dovedností vedené skupiny
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Internship
professional skills
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during practicum
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during field trip
Recommended literature
  • Pravidla jednotlivých NSH.
  • Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-127-7.
  • Stibitz, František. Sportovní hry. VII., Malá encyklopedie sportovních her. Praha : SPN, 1958.
  • Táborský F. Sportovní hry. Základní pravidla - organizace - historie..
  • Táborský, František. Sportovní hry II : základní pravidla, organizace, historie. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1330-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer