Course: Methodol.of Non-traditional Team Games

« Back
Course title Methodol.of Non-traditional Team Games
Course code KTV/DNHSS
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Charvát Luboš, Mgr.
Course content
Demonstrating of teaching nontraditional games. Analysing and evaluation of provided demonstrations.

Learning activities and teaching methods
Internship, Practicum
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
to know and can use theory and methodics of sport games taken in first degree of study on bachelors study (see subjects KTV/SH2 and KTV/SH3).
professional skills
Ovládat herní činnosti v jednotlivých netradičních hrách
Aplikovat didaktické dovednosti do výuky TV
learning outcomes
professional knowledge
sestavit vyučovací jednotku s tématem netradičních sportovních her
aplikovat vědomosti získané při didaktických výstupech v tomto předmětu v reálné praxi při výuce netradičních sportovních her na střední škole
professional skills
vést školní kolektiv při výuce tělesné výchovy
provést kolektiv metodickou řadou při výuce herních činností v netradičních hrách
vysvětlit pravidla vybraných netradičních her a navrhnout vhodnou modifikaci v závislosti na úrovni herních dovedností vedené skupiny
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Internship
Collaborative instruction
professional skills
Seminar
Collaborative instruction
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Individual presentation at a seminar
professional skills
Skills demonstration during field trip
Self-evaluation
Continuous assessment
Recommended literature
  • Pravidla jednotlivých NSH.
  • Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-127-7.
  • Stibitz, František. Sportovní hry. VII., Malá encyklopedie sportovních her. Praha : SPN, 1958.
  • Táborský F. Sportovní hry. Základní pravidla - organizace - historie..
  • Táborský, František. Sportovní hry II : základní pravidla, organizace, historie. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1330-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer