Course: Methodology of Gymnastics

« Back
Course title Methodology of Gymnastics
Course code KTV/DIGU
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kalistová Petra, Mgr.
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
 • Charvát Luboš, Mgr.
Course content
Didactics of gymnastics: 1. Introduction to the subject Didactics of gymnastics, 2. the Specialized training of gymnastics in the school TV, 3. Didactic-methodological outputs series, assisting and rescuing in the training of acrobatic elements, 4. Didactic-methodological outputs series, assisting in the rescue and training elements of the tools (Vault), 5. Didactic-methodological outputs series, assisting in the rescue and training elements of the tools (balance beam), 6. Didactic-methodological outputs series, assisting in the rescue and training elements of the tools (horizontal bar), 7. Didactic-methodological outputs series, assisting in the rescue and training elements of the tool (parallel bars), 8. Didactic-methodical series of outputs, and assisting in rescue training jumps on tools (trampoline), 9. Didactic-methodical series of outputs, and assisting in rescue training on the tool elements (circles), 10. Preparatory and supplementary exercises in gymnastics, 11. Didactic and organizational forms in gymnastics, 12. Didactic management styles in gymnastics. Didactics of fighting techniques: 1. Introduction, the nature of fighting sports, basic training and safety in Teaching martial arts, fighting techniques, 2-3. Repetition and practice falls (backward, forward, side, modification, stalling the game) 4. -6. tJudo, basic techniques. Porazy, bedspreads and possession in Judo, games with the inclusion of techniques of judo, 7. The basic elements of the struggle, the modification to the school TV, 8. -9. The technique of karate. Punches, kicks and their modification in the school TV, 10. -11. Self-defense against úchopům for the arm, throttle, possession. Self-defense against strikes, kopům, immobilizing an attacker, 12. -13. Fundamentals of aikido, martial games in the hours of TV.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Practicum
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit znalosti názvosloví základní, rytmické, sportovní gymnastiky a úpolových sportů
professional skills
provést jednotlivé gymnastické cvičební tvary, dopomoc, záchranu a vybraná cvičení z jednotlivých úpolových odvětví
aplikovat znalosti metodiky základní, sportovní a rytmické gymnastiky
learning outcomes
professional knowledge
zhodnotit význam gymnastických cvičení, specializovaných gymnastických průprav a úpolových sportů v jiných sportovních odvětvích
uvést do souvislosti teoretické poznatky z oblasti gymnastiky a úpolových sportů a jejich praktické využití v tělovýchovném procesu na základní škole
professional skills
aplikovat teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti absolvovaných druhů gymnastiky a úpolových sportů
aplikovat znalosti metodiky a didaktiky nácviku gymnastických cvičebních tvarů, dopomoci a záchrany při sestavování přípravy na vyučovací jednotky s gymnastickým obsahem a vyučovací jednotky s obsahem úpolových sportů
ověřit správnost obsahu, organizace, vyučovacích metod sestavené přípravy na vyučovací jednotku při didaktickém výstupu (vedení vyučovací jednotky)
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Individual study
One-to-One tutorial
Cooperative instruction
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during practicum
Combined exam
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • FEJTEK, J. - MAZUROVOVÁ, Z. Předstartovní průprava. Olympia Praha, 1990.
 • Fojtík, Ivan; Král, Pavel; Král, Petr. Karatedó. 1. vyd. Praha : Olympia, 1993. ISBN 80-7033-246-8.
 • Fojtík, Ivan. Úpoly : Met. příručka pro 5. až 8. roč. základní školy. 1. vyd. Praha : SPN, 1990. ISBN 80-04-24420-3.
 • Kos, Bohumil. Zábavná cvičení. Praha : Olympia, 1992. ISBN 80-7033-180-1.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1733-6.
 • Libra, Josef. Teorie a metodika sportovní gymnastiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973.
 • Petr, Otto; Svatoň, Vratislav. Didaktika gymnastiky ve školní tělesné výchově : Určeno pro posl. fak. tělesné vých. a sportu. Praha : SPN, 1985.
 • Rebac, Zoran. Thajský box : .. plnokontaktní bojový sport z Asie. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1994. ISBN 80-206-0444-8.
 • Roubíček, Vladimír. Kdo s koho : Úpolová cvičení a hry. 1. vyd. Praha : Olympia, 1984.
 • Skopová, Marie; Zítko, Miroslav. Základní gymnastika. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2637-6.
 • Srdínko, René. Malá škola juda. 1. vyd. Praha : Olympia, 1987.
 • Svatoň, V. Bavíme se gymnastikou. ASPV, 1992.
 • Svatoň, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou : Metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1992.
 • Svatoň, Vratislav; Zámostná, Alena. Gymnastika : Metodické listy cvičení v akrobacii a na nářadí. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1993. ISBN 80-900925-9-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter