Course: Methodology of Gymnastics

« Back
Course title Methodology of Gymnastics
Course code KTV/DIGSS
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kalistová Petra, Mgr.
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction to the subject Didactics of gymnastics, 2. Specialized training in the school of gymnastics TV, 3. Didactic-methodological outputs series, assisting and rescuing in the training of acrobatic elements, 4. Didactic-methodological outputs series, assisting in the rescue and training elements of the tools (Vault), 5. Didactic-methodological outputs series, assisting in the rescue and training elements of the tools (balance beam), 6. Didactic-methodological outputs series, assisting in the rescue and training elements of the tools (horizontal bar), 7. Didactic-methodological outputs series, assisting in the rescue and training elements of the tool (parallel bars), 8. Didactic-methodical series of outputs, and assisting in rescue training jumps on tools (trampoline), 9. Didactic-methodical series of outputs, and assisting in rescue training on the tool elements (circles), 10. Preparatory and supplementary exercises in gymnastics, 11. Didactic and organizational forms in gymnastics, 12. Didactic management styles in gymnastics.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 13 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit a použít názvosloví základní, rytmické, sportovní gymnastiky a moderních pohybových forem
vysvětlit a zdůvodnit dopomoc, záchranu a metodiku nácviku jednotlivých gymnastických cvičebních tvarů
professional skills
předvést praktické dovednosti ze základní, rytmické, sportovní gymnastiky a moderních pohybových forem
poskytnout správnou dopomoc a záchranu při cvičení
learning outcomes
professional knowledge
bring theoretical knowledge from gymnastics into connection with their practical use in physical education process at high school
evaluate importance of gymnastic exercises and specialized gymnastic preparations in other sport branches
apply theoretical and practical knowledge from the passed kinds of gymnastics, knowledge of methodology of practice of gymnastic elements, their spotting and safety check when composing the preparation of the lesson of physical education with gymnastic content
professional skills
erify appropriateness of content, organization and teaching methods of preparation for the lesson of physical education at didactic presentation (leading a lesson of physical education)
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Cooperative instruction
Students' self-study
Individual study
Discussion
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Collaborative instruction
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Continuous assessment
Self-evaluation
professional skills
Skills demonstration during practicum
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
 • Fejtek, Jiří; Mazurovová, Zuzana. Předsportovní průprava. Praha : Olympia, 1990.
 • Hercig, Stanislav; Harvánek, Ladislav. Repetitorium gymnastiky. Vyd. 1. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1996. ISBN 80-7082-259-7.
 • Kos, Bohumil. Zábavná cvičení. Praha : Olympia, 1992. ISBN 80-7033-180-1.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1006-4.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1733-6.
 • Petr, Otto; Svatoň, Vratislav. Didaktika gymnastiky ve školní tělesné výchově : Určeno pro posl. fak. tělesné vých. a sportu. Praha : SPN, 1985.
 • Skopová, Marie; Zítko, Miroslav. Základní gymnastika. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2637-6.
 • Svatoň, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou : Metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1992.
 • Svatoň Vratislav, Libra Miroslav. Gymnastika. Akrobacie a cvičení na nářadí. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1997. ISBN 80-205-0542-3.
 • Svatoň, Vratislav; Zámostná, Alena. Gymnastika : Metodické listy cvičení v akrobacii a na nářadí. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1993. ISBN 80-900925-9-4.
 • Zítko, Miroslav. Akrobacie I. od kotoulu po přemet. Plzeň : Videosport, 2000.
 • Zítko, Miroslav; Chrudimský, Jan. Akrobacie. 2., rozš. vyd. Praha : Česká asociace sport pro všechny, 2006. ISBN 80-86586-17-0.
 • Zítko, Miroslav. Skoky z malé trampolíny. Praha : Sport pro všechny, 1997. ISBN 80-902509-1-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter