Course: Methodology of P. E. for BS Teachers 2

« Back
Course title Methodology of P. E. for BS Teachers 2
Course code KTV/DI2ZS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
 • Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
- - personality of a teacher of physical education, typology of a teacher of P.E. - a pupil in educational process - physical fitness in school conception - evaluation and classification in physical education process - diagnostics, evidence, control, educational methods in physical education process - planning in physical education process - a plan of thematic unit made by a teacher of P.E. - evaluation of work of a teacher of P.E. - inspection in class - legal conditions in physical education processes - nontraditional ways of teaching in physical education processes - didactic technique and its use in physical education processes - to become acquainted with training (model) school - to become acquainted with conditions and preparation for lessons - to become acquainted with training (model) teachers - to become acquainted with model preparation for the teaching unit - problems of evaluation and marking in training (model) classes - inspection in the training (model) class + analysis - practical presentation - teaching of physical education lessons at basic school - self-evaluation after student´s own practical presentation - outdoor teaching unit - preparation, performance, analysis - teaching unit in a gym - gymnastics - preparation, performance, analysis - teaching unit in a gym - athletics - preparation, performance, analysis - teaching unit in a gym - sports games - preparation, performance, analysis - teaching unit in a gym - basics of combative sports - preparation, performance, analysis - teaching unit in a gym - nontraditional games - preparation, performance, analysis - inspection in the class focused on technique and methodology, on organization and leading of teaching, on communication, educational and social effect, on monitoring and measuring of exercise, pedagogical and lost time

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, Lecture with practical applications, Cooperative instruction, Project-based instruction, Discussion, Instruction based on dialogue, Multimedia supported teaching, Lecture, Seminar
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
používat základní pojmy didaktiky TV a jejich modifikace z předchozího předmětu DI1SZ
užívat didaktickou terminologii.
professional skills
stanovit metodiku nácviku pohybových dovedností v jednotlivých sportovních odvětvích
používat zásady rozcvičení, kompenzace a relaxace v tělesné výchově
aplikovat teoretické poznatky do praktických vyučovacích jednotek
vysvětlit, zařadit a popsat hospitační záznam ze sledované vyučovací jednotky
rozeznat rozdíly mezi didaktickým řešením a aplikací pro základní a střední školy
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit a navrhnout využití didaktických řídících stylů ve vyučování tělesné výchovy
zařazovat tělesnou zdatnost ve školním pojetí jako zdravotně orientovanou zdatnost
objasnit právní podmínky i možnosti učitele v tělovýchovných procesech na základní škole
professional skills
zdůvodnit hodnocení a klasifikaci v tělovýchovném procesu
aplikovat netradiční způsoby vyučování v tělovýchovných procesech
používat nejmodernější didaktickou techniku, připravovat poutavé učební činnosti v TV na základní škole
používat diagnostiku, evidenci a kontrolu v tělovýchovném procesu jako neoddělitelnou součást vyučovacího procesu
sestavit různé typy plánů a zařadit je jako praktickou pomoc pro systematiku práce učitele TV
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with a video analysis
Lecture supplemented with a discussion
Multimedia supported teaching
professional skills
Seminar
Project-based instruction
Cooperative instruction
Lecture with practical applications
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
professional skills
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Self-evaluation
Quality of a written report
Recommended literature
 • Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Univerzita Karlova, 1981.
 • Učební osnovy pro základní školy.
 • Učební osnovy středních a základních škol.
 • Bursová, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2005.
 • Cangelosi, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-406-0.
 • Fosterová, R., Hantingerová, K. 85 her pro zlepšení kondice dětí. Praha: portál, 1997.
 • Fromel, K. Programované vyučování v TV. Olomouc, 1984.
 • Fromel, K. Úvod do did. těl. výchovy . Olomouc, 1987.
 • Frömel, Karel. Vyučovací jednotka tělesné výchovy : Určeno pro stud. tělesné výchovy. 1. vyd. Olomouc : Univ. Palackého, 1983.
 • Hnízdilová, M. Tělovýchovné chvilky. Brno: MU, 2006.
 • Hošek, V, Rychtecký, A. Motorické učení. Praha, UK, 1975.
 • Choutka, M., Brklová, D., Votík, J. Motorické uučení v tělovýchovné a sportovní praxi. Plzeň: FPE, 1999.
 • Jonášová, D., Micháková, J., Mužík, V. Učení v pohybu aneb výuka pro neposedy. Brno: MU, 2006.
 • Kostková, J. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: SPN, 1981.
 • Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.
 • Lochmanová, L., Mazal, F. Učitel tělesné výchvy mezi paragrafy. Olomouc: Hanex, 1998.
 • Mužík, Vladislav. Tělesná výchova a zdraví : zdravotně orientované pojetí tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1997. ISBN 80-85783-17-7.
 • Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004.
 • Plíva, M. Klasifikace ve školní TV. Praha, 1989.
 • Rubáš, K. Sportovní příprava. Plzeň: ZČU, 1996.
 • Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-127-7.
 • Vilímová, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. Brno : Paido, 2002. ISBN 80-7315-033-6.
 • Votík, J., Bursová, M. Přehled metod stimulace motorických skochpností. Plzeň: ZČU, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer