Course: Method. of Handball and Volleyball

« Back
Course title Method. of Handball and Volleyball
Course code KTV/DHVSS
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kolovská Ilona, Mgr.
 • Červenka Petr, Mgr.
Course content
- realization and application of teaching units at high school - methodology of game activities of an individual in volleyball - didactics and methodology of game activities of an individual - methodology of basic combinations and systems - basics of diagnostics at school P.E.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Discussion, One-to-One tutorial, Individual study
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 12 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Individual project (40) - 16 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student uses didactic and professional terminology from the field of physical education and sport. Student masters basic game skills from volleyball and handball in range of elementary and high school study.
learning outcomes
Student: - sets up and applies the beginning part of teaching unit for high schools focused on the given game - sets up and applies warm-up part of teaching unit for high schools focused on the given game - sets up and applies the main part of teaching unit for high schools focused on the given game - sets up and applies the ending part of teaching unit for high schools focused on the given game - defines functions and roles of a player in teaching physical education focused on the given game - classifies and proposes appropriate modifications of the game for school P.E. needs - applies game control to school conditions of P.E. - looks for and applies nontraditional kinds of teaching P.E.
teaching methods
Cooperative instruction
Individual study
One-to-One tutorial
Discussion
assessment methods
Skills demonstration during field trip
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
 • Volejbal : metodický materiál určený pro mládežnické kategorie. Praha : Český volejbalový svaz, 2002.
 • Bendová, L. Házená (učební texty pro trenéry III. třídy). Olympia Praha, 1988.
 • Dobrý, Lubomír. Didaktika sportovních her. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972.
 • Frömel, Karel. Programové učební postupy ve volejbale. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 1986.
 • Haník,Z. a Lehnert,M. Volejbal1. Praha, 2004.
 • Jančálek, Svatopluk. Házená : Teorie a didaktika. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. ISBN null.
 • Jančálek, Svatopluk. Házená : Útok, obrana, trénink. Praha : Olympia, 1973.
 • Kaplan, Oldřich; Buchtel, Jaroslav. Odbíjená : Teorie a didaktika. Praha : SPN, 1987. ISBN null.
 • Klimt, Vladimír. Didaktika sportovních her pro posluchače studia základní školy. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta v Ostravě, 1980.
 • Šafaříková, Jana; Táborský, František. Malá škola házené. Praha : Olympia, 1986.
 • Tůma, Martin; Tkadlec, Jiří. Hry s míčem pro děti. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0707-1.
 • Tůma,M. Házená. Praha, 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer